Leder lørdag 29. mai 2021

Den nye friheten er skjør

Ny turistsommer i vente: Det er bilder som dette vi liker å se av Rauma. Nå åpnes det for å reise fritt innenlands. Bildet er fra Trollstigplatået.  Foto: Evy Kavli

Leder

Det er gledelig å se at store deler av Norge har tatt et nytt steg mot gjenåpning av landet etter pandemien. Etter halvannet år ser vi lyset i enden av tunnelen og kan konstatere at vi snart får leve uten så mange inngripende tiltak.

Torsdag startet trinn 2, av i alt fire trinn, i den nasjonale gjenåpningsplanen. Nå lettes det på mange av tiltakene. Det betyr blant annet mer reising innenlands, flere besøkende i heimen og samling av større grupper.

Planen er å fortsette, parallelt med at stadig flere får vaksine: – Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi som hovedregel vente i tre uker før vi går videre til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen, sa statsminister Erna Solberg da planene for gjenåpningen av landet ble presentert i april.

I Norge er det sentrale Østlandet som har opplevd det største smittetrykket, og som har merket flest inngripende tiltak. Der har alt ligget på vent fram til denne mai-torsdagen. Det er forståelig at særlig de har gledet seg ekstra til denne dagen.

Men også i resten av landet ser vi fram til å få hverdagen tilbake. Også vi har i over ett år opplevd reiserestriksjoner, lite kultur- og idrettsaktivitet og betydelige sosiale begrensninger. Og for dem som har opplevd å miste noen av sine, har det vært vondt at det er tak på antall deltakere i begravelser og bisettelser.

Også for næringslivet er steget inn i trinn 2 i gjenåpningsplanen av Norge godt nytt. Ettersom det ikke åpnes fullt opp for feriereiser utenlands, også fordi mange land rundt om i Europa fortsatt har høg smitte, vil det også i år bli utstrakt Norgesferie. For Rauma betyr det en ny sommer med mange besøkende. Også den nyåpna gondolen vil trekke folk til kommunen vår.

Men den nye friheten er skjør. Det er fortsatt smitte, også i Rauma. Sist torsdag ble det registrert to nye tilfeller, som det heldigvis er kontroll på. Og vi vet at når det kommer folk strømmende til fra hele landet, øker også risikoen for smitteoppblomstring lokalt. Skulle Rauma i den viktige sommersesongen få nye tilfeller av koronasmitte, kan det ramme lokalsamfunnet svært hardt.

Sjøl om vi gleder oss over at det går mot bedre tider, kan vi ikke få understreket nok viktigheten av at vi fortsetter å ta forholdsregler: God hånd- og hostehygiene, hold én meters avstand til andre enn de du bor med, og hold deg heime hvis du mistenker at du er smittet.