Leder tirsdag 25. mai 2021

Staten må ta ansvar for å skredsikre Trollstigen

Kunne gått mye verre: Hadde mennesker blitt truffet av steinene som i stor fart kom ned fjellsida, kunne det endt fatalt. Denne gangen ble det bare materielle skader.Foto: MARIAnne kavli 

Leder

Denne helga ble en personbil i Trollstigen truffet av et steinsprang i Kjelstadlia. Heldigvis ble ingen personer skadd, men hendelsen søndag ettermiddag var en ny påminnelse om at det er en risiko forbundet med å kjøre FV63 Trollstigen. Steiner kan løsne i fjellsida – sjøl om det er gjort grundige vurderinger av rasfaren. Det skal ikke mange slike hendelser til før folk vegrer seg for å kjøre vegen. Det har vi ikke råd til.

Trollstigen er ett av Møre og Romsdals aller største turistmagneter. På det meste har mer enn én million mennesker kjørt vegen i løpet av noen hektiske sommermåneder. Den nasjonale turistvegen med de spektakulære hårnålssvingene er en viktig årsak til at folk fra hele verden kommer til fylket vårt, og til kommunen vår. Det betyr penger i kassa for både reiselivet og for handelsstanden.

Trollstigen er også et nasjonalt ikon. Sjøl om det er fylkeskommunen som er vegeier, må Staten ta ansvar med å rassikre en Nasjonal turistveg som har så stor nasjonal betydning. Pengemangel er årsaka til at arbeidet ikke er igangsatt, men søndagens drama forteller at det haster med å gå i gang.

I en geologisk rapport fra Statens vegvesen i 2018 beskrives det at 11 store steinblokker, hver steinblokk på mellom 100 og 1.000 kubikkmeter, ligger ustabilt i fjellsida over Trollstigen. Om en av disse skulle løsne, tør vi ikke tenke på utfallet.

Det er viktig å huske at man aldri klarer å sikre vegen hundre prosent. Fordi vegen er hogd inn i den bratte fjellsida, vil det alltid være en fare for steinsprang. – Det er så trygt som vi får det. Vi mener det er en akseptabel risiko, sa Torgeir Bye, seksjonsleder for vegdrift i Møre og Romsdal fylkeskommune, da vi snakka med ham om at vegen var åpnet, og at det gikk steinsprang bare to dager seinere.

Vi vet at det er gjort grundige vurderinger sammen med geologer før åpningen sist fredag. Det ser derfor ut til at vegeieren har gjort det man kan forvente. Men uttalelsen til Torgeir Bye i fylkeskommunen bekrefter at det er en kalkulert risiko å åpne for trafikk.

En større skredsikring vil derimot redusere risikoen for de kjørende. Dette må Staten være med å ta ansvaret for, og bevilge penger til sikringsarbeidet av turistmagneten.