Leder torsdag 20. mai 2021

Hjortejegerne i Rauma må ha ny rekord i sikte

For mange dyr: Særlig i nordre del av Rauma gjør den store hjortebestanden store skader på innmark.  Foto: Evy Kavli

Leder

Den store hjortebestanden i Rauma skaper alvorlige utfordringer – særlig for bønder på nordsida i kommunen. Nå forventer vi at grunneiere og jegere følge oppfordringen fra viltnemnda og gjør hva de kan for å redusere antallet dyr betraktelig.

I flere områder i kommunen er bestanden av hjort altfor høg. Viltnemnda i Rauma mener at bestanden må reduseres i seks av åtte planområder.

Konsekvensen av så mange dyr, er store beiteskader på innmark og på skog. Bøndene må hjelpeløst se på at hjorteflokker forsyner seg av matfatet til deres egne husdyr og med det også spiser av bunnlinja i regnskapet. Slik kan det ikke fortsette.

Også påkjørsler av hjort er et betydelig problem i Rauma. I fjor ble det i kommunen registrert mer enn 50 påkjørsler av hjort. Noen av dyra stikker til skogs og blir aldri funnet – vi kan bare tenke oss hvilke smerter en del av dyra påføres. Og for dem som kjører på dyr, koster det ofte tusenvis av kroner for å få reparert kollisjonsskadene.

Rauma viltnemnd har nylig laget en ny femårsplan «Forvaltning av hjortevilt i Rauma kommune 2021-2025». Der dokumenteres det at bestanden er i vekst. Men til tross for at jegerne de to siste jaktsesongene felte mer hjort enn man noen gang har gjort i Rauma, klarer de ikke å ta ut nok dyr: «I Rauma er hjortebestanden trolig så stor at vi ikke har tatt ut produksjonen de siste åra. Det er derfor viktig å opprettholde en høy avskytning av produksjonsdyr, minst på dagens nivå», skriver viltnemnda i femårsplanen.

Skal viltnemnda nå målsettingen, som for øvrig var den samme i forrige femårsplan, må grunneiere og jegere ta ansvar. Det handler om å øke kvotene der bestanden er stor og det er registrert beiteskader. Og det handler om å sørge for at jegerne fyller kvotene. For som lederen i Rauma viltnemnd, Per Egil Solli-Mork, så riktig påpeker: «Det er jegerne som er verktøyet her, og da må vi bare ha tiltro til dem.»

Sist jaktsesong ble det felt 791 hjort i Rauma, og 804 hjort året før, som var tidenes avskyting. Men det var for lite. Jegerne bør denne høsten ha ny rekord i sikte.