Leder tirsdag 11. mai 2021

Litt aktivitet er bedre en ingenting

Inspirerer: – Uansett hvor sakte du løper, så slår du de som ligger på sofaen, sier Aina Myrvik (33).  Foto: Katrine Silseth Naas

Leder

Vi kan alle innkassere gevinst av økt fysisk aktivitet. Men fortsatt mangler det bevissthet hos mange på helseeffektene – og motivasjon. Derfor er markeringen av Verdens aktivitetsdag, som var mandag, nødvendig og en nyttig påminnelse om at fysisk aktivitet ikke bare gir deg bedre helse, men også at aktivitet er kilde til glede og overskudd og forebygger livsstilssykdommer.

Folkehelseinstituttet kan med bakgrunn i forskning slå fast at «Fysisk aktivitet forebygger sykdom og plager, gir bedre fysisk funksjon, flere friske leveår og forebygger for tidlig død.» Gevinsten av å bevege kroppen er stor i alle livsfaser.

Heldigvis har myndighetene, både sentrale og lokale, sett hvor viktig det er at vi holder oss i aktivitet. I Rauma bruker kommunen store ressurser på forebygging for at færrest mulig av oss tar steg opp i «Omsorgstrappa». Satsingen gir innbyggerne bedre helse, og sparer kommunen for store summer i kostbare helse- og omsorgstilbud.

Den store satsingen til kommunen heter «Friskliv og mestring», som er «et kommunalt helsetilbud som tilbyr støtte og veiledning til å endre levevaner, primært innen områdene fysisk aktivitet, søvn, kosthold og tobakk». De tilbyr frisklivsresept, treningstilbud – både individuelle og i grupper, kurs for å endre livsstil og vaner, treningsgruppa «Sterk og stødig» for seniorer, sosialt samvær med måltider og aktiviteter på Møteplassen og «Aktiv på dagtid», som er et tilbud til dem som er arbeidsledige, langtidssykemeldte eller er i en trygdesituasjon.

Men også lag og organisasjoner i kommunen med de mange frivillige bidrar stort gjennom å legge til rette for trivsel og helse. De mange og flotte turtilbudene i kommunen er et godt eksempel på det.

Det er flere som bidrar for å få folk aktive. I dagens avis kan du lese om Aina Myrvik (33) fra Åndalsnes, som begynte å løpe i 2011 og den gang deltok i sitt første gateløp. Aina var ikke trent og var ikke vant til å løpe, men stilte likevel til start. Og hun kom seg i mål: – Jeg er ikke den superkjappe, men for meg var det så stort å gjennomføre med tanke på mine forutsetninger, sier hun.

Siden har hun fortsatt å løpe. Nå sprer hun løpeglede og viser at det er mulig for alle: – Uansett hvor sakte du løper, så slår du de som ligger på sofaen, sier hun slående.

For dem som sliter med motivasjonen til å være i aktivitet, er Ainas uttalelse en påminnelse om at litt er bedre enn ingenting.