Leder tirsdag 23. mars 2021

Risikerer å svekke tilliten

Stilte spørsmål: Høyres Lars Olav Hustad var blant dem som reiste et viktig og prinsipielt spørsmål i formannskapet. Foto: Stine Vandevjen Olsen 

Leder


Det er helt på sin plass å stille spørsmål ved om Nordveggen skal være sekretariat for Rauma kommunes kraftfond. Utviklingsselskapet har en så sentral rolle i næringsutviklinga i Rauma, at det kan reises tvil om habiliteten hvis de får rollen. I ytterste konsekvens kan en rolleblanding få følger for tilliten både til Nordveggen og til Rauma kommune. Og det kan vi ikke risikere.

Det var i det siste formannskapsmøtet at spørsmålet om hvem som skal ha sekretariatsfunksjon for Kraftfondet ble behandlet. Administrasjonen innstilte på å tildele oppdraget til Nordveggen, og at de skulle betales 100.000 kroner i året for å gjøre jobben. Og med varaordførerens dobbeltstemme vedtok formannskapet at Nordveggen skal være sekretariat.

Det er bra at vedtaket i formannskapet bare er ei innstilling, og at den skal behandles endelig i kommunestyret. For her må vi be kommunestyrepolitikerne være prinsipielle når saka kommer opp til behandling. De må spørre seg: Skal en privat aktør, som sjøl nyter godt av midler fra Kraftfondet, være saksbehandler for fondet? Vi skjønner at Nordveggen selvfølgelig ikke skal behandle søknader til egen virksomhet, men hva får det å si for tilliten at de skal saksbehandle de øvrige søknadene? Det handler tross alt om et fond som hvert år tildeler rundt halvanna million kroner av det offentliges penger til lokalt næringsliv.

Hvor sentral Nordveggen er i Raumas næringsutvikling, forteller fjorårets møteprotokoller fra Kraftfondet. I fjor var det fem møter, og i fire av møtene forelå det søknad fra Nordveggen om støtte. I det femte var de indirekte involvert gjennom en søknad fra Romsdal Innovasjon AS, som Nordveggen AS har sekretariatsfunksjon for.

Det hjelper ikke at Nordveggen kjenner godt til næringslivet i Rauma og at de har god oversikt over støtteordninger – og at de derigjennom er godt faglig kvalifisert. For hvis det kan reises tvil om troverdigheten til saksbehandlingen, er det skadelig både for Nordveggen sjøl og for den offentlige forvaltningen.

Nordveggen burde av hensyn til egen integritet og uavhengighet vist magemål og varslet kommunen om at de ikke kan påta seg sekretariatsfunksjonen. Og både kommunens administrasjon og politiske flertall burde sett at de svekker kommunens troverdighet å la en aktør få være sekretariat for et millionfond.

Løsningen er at kommunedirektøren prioriterer og verdsetter saksbehandlingen for Rauma kraftfond på lik linje med øvrig saksbehandling, og sørger for at en av kommunens ansatte får rollen som sekretariat.