Leder torsdag 11. mars 2021

Rauma videregående skole styrker bolysten i Rauma

Starter nytt tilbud: Endelig blir det oppstart av bratt friluftsliv ved Rauma videregående skole. Her er skolens rektor Eva Krogstad Leergaard.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leder

Rauma videregående skole har en formidabel oppgave i åra framover: Å være attraktiv for ungdommer også utenfor kommunen. Med stadig færre unge i Rauma i åra som kommer, må de lave fødselstallene vi ser være en motivasjon for både å finne nye studietilbud, men også markedsføre det skolen har i dag enda sterkere.

At Rauma har en videregående skole i kommunen, er en gave til hele lokalsamfunnet. Den mest opplagte grunnen til det er at elever fra Rauma kan velge både i studiespesialisering og yrkesfag – og dermed slippe å reise ut av kommunen for å ta videregående utdanning. Å bo heime under videregående utdanning har stor verdi for mange familier, og dette gjør at Rauma har et stort fortrinn som lokalsamfunn.

Men skolen er også en stor arbeidsplass i Rauma som kan tilby kompetansearbeidsplasser. I sum er Rauma videregående skole med på å styrke bolysten i Rauma.

Argumentene understreker hvor viktig det er å jobbe for å beholde skoletilbudet. Dette vet naturligvis rektor Eva Krogstad Leergaard alt om, og derfor har også leserne sett henne i flere sammenhenger stå fram i lokalavisa og fortelle om jakta på flere elever. Agnet hun bruker er nye og spennende studietilbud.

Rektor Leergaard og staben ved RVS fortjener ros for å ha lyktes med å få nok elever til å kunne starte opp den nye landslinja bratt friluftsliv. De nye søkertallene viser at fem elever fra fylket, og to utenfra, har søkt plass. Det er nok til å gå i gang. Vi vet at skolen har jobbet aktivt for å «selge inn» både skolen, kommunen og hva som finnes for friluftsinteresserte ungdommer i Rauma. Håpet er at når linja nå kommer i gang, så blir det også lettere å skape interesse foran det neste skoleåret.

Like gledelig som at det blir oppstart av bratt friluftsliv, er det urovekkende at det er lave søkertall på flere av VG2-linjene. – Vi har et håp om å kunne få starte opp enten automatisering eller el-energi og ekom, slik at elever som har gått elektrofag kan få fortsette på skolen her hvis de ønsker det. Men helsearbeiderfag blir det nok dessverre ikke neste skoleår, sier rektoren i et intervju med Åndalsnes Avis.

Det er viktig at raumasamfunnet ikke tar den videregående skolen for gitt. Vår oppfordring går først og fremst til elever, foreldre, lærere og rektorer på alle skoler i Rauma: Støtt opp om RVS. Snakk varmt om et lokalt videregående skoletilbud. Og hvis det er elever som er i tvil om de skal takke ja til RVS: Ta plassen. Slik tar de unge sjøl et stort samfunnsansvar.