Leder tirsdag 2. mars 2021

Koronanedstengingen kan skade kulturaktiviteten

Rammes: Åndalsnes og Isfjorden skolekorps har siden mars i fjor hatt svært begrenset aktivitet. Det kan få konsekvenser for rekrutteringa.Foto: Stine Vandevjen Olsen 

Leder

Koronanedstengningen kan ta knekken på deler av kulturlivet i Rauma. Situasjonen er alvorlig for mange lag og foreninger, og det er frykt for at det går ut over rekrutteringa. Og sjøl om vi skulle få muligheten til å møtes igjen en gang etter sommeren, kan langtidsvirkningene bli betydelige og svært skadelige for kulturaktiviteten i kommunen.

I neste uke er det ett år siden de inngripende tiltakene ble iverksatt i Norge. 12. mars i fjor var det bråstopp på alt felles aktivitetstilbud. Og siden har det mer eller mindre vært stillstand.

Fraværet av å møtes fysisk har skapt et stort problem for lag og foreninger. Sjøl om det for noen er mulig å treffes via Teams eller andre digitale plattformer, og noen imponerende nok har greid å finne kreative løsninger, er slike møter for andre lite fruktbart. Når du for eksempel ikke får øve på samspill i korps, fordi man er nødt til å møtes for å gjøre det, forstår vi at mye av motivasjonen av å spille blir borte.

I forrige uke snakket Åndalsnes Avis med flere av lederne innafor kor, musikkorps og dans i Rauma. Alle kunne melde om det samme: Lite eller ingen aktivitet, og en betydelig uro for konsekvensene. – Jeg vet rett og slett ikke hvordan det blir, men håper virkelig ikke at klubben blir lagt ned, sa styreleder Grethe Sandnes i Rauma seniordans – ett av lagene som er hardt rammet av koronarestriksjonene.

Vi merker oss også situasjonen for Åndalsnes og Isfjorden skolekorps, som over mange år har gitt barn og unge et enestående fritidstilbud i kommunen. – En viktig motivasjonsfaktor er å komme sammen, få spille sammen, holde konserter og få vise seg fram. Det har ikke vært lett å ha store mål å arbeide fram mot, sa styreleder Torgeir Bue i Åndalsnes og Isfjorden skolekorps.

Det er selvfølgelig bra at Staten så langt har bidratt med 8,7 milliarder kroner for å hjelpe kultursektoren gjennom koronaen. Det vil gjøre at lag og foreninger får hjelp til å betale faste kostnader, og slik sett kan unngå å måtte legge ned.

Men penger hjelper ikke på motivasjonen – heller ikke til barn og unge som ikke får møtes for å holde på med de synes er aller kjekkest. Det er en fare for at noen av dem som ikke orket lenger, som droppet ut av fritidsaktiviteten, aldri kommer tilbake igjen. Og vi er redd for at det kan føre til at motivasjonen til de mange frivillige som har holdt hjula i gang i laget, blir ødelagt. Det vil i tilfelle få djuptgripende konsekvenser for fritidstilbudet i Rauma og gjøre at mangfoldet av muligheter svekkes.