Leder torsdag 25. februar 2021

Feil å gjøre narkotikabruk mer akseptabelt

Narkotika: Amfetamin er et sentralstimulerende stoff som ligner på metylfenidad som brukes i behandling av ADHD og narkolepsi. Foto: Gorm Kallestad / NTB 

Vi sliter med å forstå at dette er riktig veg å gå.

Leder

Hensikten med den foreslåtte rusreformen er å bytte ut straff med hjelp. Men det er en hårfin balansegang mellom å avkriminalisere og å legalisere. Frykten vår er at narkotikabruk oppfattes mer ufarlig. Da er vi på ville veger.

Vi sliter med å forstå at dette er riktig veg å gå. Gjennom det mange oppfatter som en legalisering av narkotika blir narkotikabesittelse og -bruk ufarliggjort. Faren er at det kan bli mer rusbruk blant ungdom.

I reformen går regjeringen inn for at folk som blir tatt med ulovlige rusmidler, får plikt til å møte opp for en kommunal rådgivende enhet i stedet for å straffes med bøter og fengsel. Der vil personene bli fulgt opp og få informasjon om risiko og helseskader ved narkotikabruk. De vil også få tilbud om hjelp til å håndtere rusproblemene sine, ifølge NTB.

Regjeringen foreslår blant annet en maksgrense på 2 gram når det gjelder heroin, kokain og amfetamin. Cannabis får en straffefri terskelverdi på 10 gram, mens MDMA får 0,5 gram. Det er betydelige mengder, og det er vanskelig å forstå logikken i at man får straff for å drikke øl offentlig, men ikke i å bli tatt for å bruke mindre mengder kokain.

Det er et forståelig argument at rusmisbrukere som blir tatt med små mengder narkotika først og fremst trenger hjelp. For det må, som helseminister Bent Høie uttaler, bli slik at terskelen for å få hjelp og å gi hjelp blir senket. Straff er ikke alltid vegen å gå.

Men vi ser det derimot som viktig at samfunnet reagerer på narkotikabruk. Å tillate oppbevaring og bruk av mindre mengder narkotika er, slik vi ser det, et bidrag til å avkriminalisere og gjøre det akseptabelt å bruke narkotika. Det er så alvorlig, at vi håper regjeringen ikke klarer å få flertall for reformen.