Leder tirsdag 16. februar 2021

«Budkrigen» om ferjepriser – fristende agn fra Kjølmoen og Listhaug

Byr litt mer: Frps Sylvi Listhaug overbyr Ap. Hun lover gratis ferjer.  Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Leder

Da Ap lovde velgerne å halvere ferjeprisene, ville ikke Fremskrittspartiet være dårligere. Nå har Frp høynet og bestemt seg for å gå til valg med lovnad om gratis ferje hvis de kommer til makta. Men kan vi håpe på billigere ferjeturer? Eller er det bare valgflesk?

For oss som bor langs kysten, og som er avhengige av ferjer for å bevege oss rundt i fylket, kan takstkrigen mellom partiene være godt nytt. Den stadige økningen i ferjetakstene de siste åra har gjort det svært kostbart å krysse fjordene, enten du er jobbpendler eller skal frakte varer i lastebilen. For mange er grensa nådd. Kanskje kan «budkrigen» mellom Ap og Frp gi resultat? I alle fall er det positivt at resten av Norge ser at det er mer enn bompenger som gjør det kostbart å ha bil. Folk langs kysten betaler vanvittige summer for å komme seg fram.

Når fylket vårt nå er uten en eneste bomveg, har politikerne begynt å snakke om ferjestrekningene som bomveger. Det er på tide.

Først ute med lovnader var Arbeiderpartiet. Per Vidar Kjølmoen, som er Møre og Romsdal Aps førstekandidat, har vært en pådriver for å få Ap å programfeste en halvering av ferjetakstene. Da Åndalsnes Avis intervjuet partileder Jonas Gahr Støre, sa han at de har lyttet til Møre og Romsdal Ap og vurdert halv ferjetakst som et tiltak de vil prioritere i programmet.

– Min uro er at det som nå skjer, med priser som er langt ut over det næringsliv og husholdninger kan ta på strak arm, rammer enkeltmennesker og bedrifter, sa Støre, som seinere i intervju med TV 2 har vært mer vag i hva som ligger i lovnaden.

Sylvi Listhaug (Frp) vil ikke være dårligere: – Vi ønsker at ferjene skal være en del av vegen og gratis for alle enten det er riksveg- eller fylkesvegsamband, sier Frps nestleder og partiets førstekandidat i Møre og Romsdal.

Det kan være fristende å bite på agnet til Kjølmoen og Listhaug. Men vi må minne om at ingen av dem klarer å gjennomføre politikk alene, og er avhengig av støtte fra andre parti. Og så må vi ikke glemme at Frp lovde å fjerne alle bomstasjoner i hele landet hvis de kom til makta. Og husk: Sjøl om de hadde samferdselsministeren i sju år, klarte de ikke innfri løftet.

Frp-eksempelet er en påminnelse til velgerne om hulheten som ligger i slike valgløfter. For med løftene burde det i klartekst nevnes en viktig forutsetning: Uten støtte fra andre parti er lovnaden uten verdi.