Leder torsdag 4. februar 2021

Uten utenlandske arbeidere sliter norsk næringsliv

Strammet inn: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).Foto: Berit Roald / NTB 

Vi må alle vise forståelse for at det er en krevende balanseøvelse statsministeren står i.

Leder

Det hviler et stort ansvar på regjeringa. Den skal både sørge for full kontroll på grensepasseringene inn til Norge, men samtidig avveie hensynet til det norske næringslivs store behov for utenlandsk arbeidskraft. Vi må alle vise forståelse for at det er en krevende balanseøvelse statsministeren står i.

Dilemmaet er at vi er avhengig av arbeiderne. Uten utlendingene sliter nasjonen Norge. Men vi må også sørge for at vi ikke mister kontrollen på koronasmitten i Norge. Det er et felles ansvar som vi alle føler på, men vi er også avhengige av at myndighetene gjør nødvendige tiltak.

Åndalsnes Avis har på lederplass før tatt til orde for at norske myndigheter må få kontroll på importsmitten. Det er kritisk viktig å unngå at det britiske mutasjonsviruset, som vi nå vet er ekstremt smittsomt, får innpass og gjør at vi ikke lenger har kontroll på smitten i Norge. Og når vi nå ser ut til å ha klart å slå ned oppblomstringen av covid-19-smitte vi fikk på nyåret, vil det være både trist og demotiverende hvis vi får importsmitte fordi vi ikke gjør jobben på grenseovergangene. Situasjonen kan gå fra å være oversiktlig til kaotisk.

Sist fredag ble grensene stengt. Blant gruppene som nå ikke slipper inn i landet, er svært mange arbeidsinnvandrere og familiemedlemmer som ikke defineres som nærmeste familie.

– De nye innstrammingene er inngripende, og regjeringa vil ta en ny vurdering om to uker. Vi vil ha et godt samarbeid med partene i arbeidslivet for å finne gode løsninger innenfor et strengt regime, og for å kunne justere tiltakene hvis det er nødvendig, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) da hun informerte om tiltakene i forrige uke.

Det er en rekke næringer som nå får problem på grunn av de nye innreisereglene. Verken utenlandske sesongarbeidere i fiskeriene eller bygningsarbeidere er unntak, og det vil skape problem for flere bedrifter. Her må regjeringa handle kjapt og sørge for at nødvendige løsninger, som også ivaretar smittevernet, kommer på plass.