Leder tirsdag 2. februar 2021

Her må vi alle bidra for å snu den triste utviklinga

Innkaller til møte: Politiførstebetjent Sindre Mittet skal innkalle foreldre i Rauma til møte om rusproblemene blant barn og unge i kommunen.  Foto: kjetil svanemyr

Leder

Det er trist og urovekkende å høre at mer enn 25 barn og unge under 18 år i Rauma har problem med rus og narkotika. Heldigvis har et omfattende hjelpeapparat i kommunen slått alarm og startet jobben med å få oversikt over situasjonen og legge en plan for hvordan barna og deres familier kan få nødvendig hjelp.

Rusproblemene blant unge i Rauma ble offentlig kjent sist høst. Men politi og barnevern hadde da over flere måneder mottatt et økende antall meldinger om at det hardner til også nedover i aldersgruppene.

– Vi har eksempler på barn helt nede i 12-13-årsalderen som retter sin oppmerksomhet mot rus og narkotika. Vi har også sett mindreårige på barne- og ungdomsskolenivå som er i besittelse av alkohol, røyk, snus og ulike tabletter, gjerne i skoletida. Misbruket blant mindreårige handler fortrinnsvis om bruk av cannabis, men også av MDMA, amfetamin, kokain og GHB. Dette er svært farlige narkotiske stoffer, og som i tilfeller kan få alvorlige konsekvenser, blant annet langvarige psykiske problem, sa politiførstebetjent Sindre Mittet ved Rauma lensmannskontor i et intervju med Åndalsnes Avis i høst.

Etter det økende antallet bekymringsmeldinger til politi og barnevern, valgte kommunedirektøren i Rauma i oktober å innkalle til møte for å legge en plan sammen med flere instanser. Det ble etablert et «akutt-team» bestående av lokalt barnevern, politi, helse og ROS-team.

Nå kan politiførstebetjent Sindre Mittet fortelle at det skal arrangeres et foreldremøte på Kulturhuset. Det retter seg mot foreldregruppa ettersom spesielt foresatte etterlyser informasjon om russituasjonen i kommunen.

Det er betryggende at det er igangsatt et stort offentlig apparat for å hjelpe barn og deres familier. Jo tidligere det gis informasjon om hvordan det offentlige kan hjelpe, dess bedre er det. Slikt sett ville det vært en fordel om møtet med foreldrene kunne blitt holdt mye tidligere enn i mars. Det er viktig å dele kunnskap om hvordan oppdage rusmisbruket, og at familier opplever at samfunnet kan og vil hjelpe.

Vi håper at akutteamet også, etter å ha skaffet seg oversikt over problemene, kan gi råd til politikerne om på hvilke områder i lokalsamfunnet det må settes inn ressurser. Her må vi alle gjøre hva vi kan for å snu den triste utviklinga.