Leder tirsdag 19. januar 2021

Ta initiativ til samarbeid og dialog

Forbudt: En slik skilting er forbudt, mener kommunen. Foto: Privat 

Leder

Det økende antallet turister til Rauma skaper nye utfordringer for grunneiere. Hvordan kan turiststrømmen styres uten at allemannsretten utfordres? Og hvordan kan man unngå at enkelte tilreisende oppfattes som ei plage for kommunens innbyggere? Svaret ligger i samarbeid og dialog. Vi håper kommunen tar en lederrolle for å hjelpe innbyggerne og slik unngå ubehagelige hendelser.

Oppspillet til problemstillingen kom ved at Åndalsnes Avis før helga skrev om et pålegg som grunneier Frode Bredeli Aarsbog i Isfjorden har fått av kommunen. Han har ei grind inn til sin eiendom som er merket «Privat». Nå har kommunen bedt ham fjerne påskriften. Rauma kommune definerer området som innmark, og på innmark har folk lov til å bevege seg under visse vilkår. Derfor er skiltet ulovlig, mener kommunen.

Uten å ta stilling til den konkrete saka ved Remmabrauta i Isfjorden, aner vi konturene av ei problemstilling som kommunen er nødt til å ta tak i mer overordnet. For med stadig flere turister som kommer til Rauma, blir det et økende press på naturen vår. Og steder og veger/stier som oppfattes som private, og som i alle tider har vært «en hemmelighet» innbyggerne imellom, kan plutselig bli felleseie med turistene. Når et bilde er publisert på sosiale medier, og resten av verden oppdager hvor fint det er der, så lokkes også våre tilreisende til lokale perler. Det er da det kan dukke opp «Privat»-skilt, som ikke nødvendigvis er lovlig satt opp. Vi ser stadig flere av dem langs vegene.

I utgangspunktet må vi finne oss i at allemannsretten åpner for at folk, kommunens innbyggere så vel som tilreisende, kan bevege seg stort sett hvor de vil i naturen – dog på visse vilkår. Men særlig i høgsesongen, med mye folk og kjøretøy, kan det være problematisk og trafikkfarlig når folk stopper og setter fra seg biler på de underligste plasser for å se og oppleve.

Det har sin pris, for både folk og natur, å ønske stadig flere velkommen til Rauma. Presset øker, og det kjenner grunneierne på. Her må Rauma kommune ta en styrende rolle; innkalle blant andre grunneiere, Vegvesenet og bondelaget til et dialogmøte. Vi er langt på veg enig med leder Ingbjørn Bredeli i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Møre og Romsdal som ønsker færre «Privat»-skilt og mer «Velkommen»-skilt i Rauma. Men da må det dialog og samarbeid. Slik kan man skape større forståelse både for allemannsretten og lokalsamfunnets- og grunneieres utfordringer med økt turisme.

Leder