Leder lørdag 19. desember 2020

De gir oss smak av håp

Julekonsert: I år blir julekonserten digital. Dette bildet er fra julekonserten i 2017.Foto: Stine Vandevjen Olsen 

Leder

Det er en imponerende kreativitet som vises for å holde samfunnet igang etter at vi alle måtte innrette oss for å begrense koronasmitten. Stadig dukker det opp nye eksempler på folk som «tenker utenfor boksen» og klarer å gi et tilbud til publikum. Uttrykket «nød lærer naken kvinne å spinne» passer godt.

Tida vi er inne i er alvorlig for mange lag og organisasjoner, for medlemmene/utøverne deres og for oss som publikum. Det har vært en ni måneder lang unntakstilstand siden Norge ble stengt ned 12. mars. Kultur-og sportsarrangementer har blitt avlyst fortløpende, og selv om regjeringen har bidratt med gode støtteordninger for å hjelpe lag og organisasjoner som taper stort på at de ikke kan arrangere som før, så kan ikke penger bøte på tapet vi alle føler over arrangementstørken. Det tærer på å vente på normale tilstander.

Mange lag og organisasjoner har tapt store inntekter på at det ikke lenger er mulig å samle mer enn 50 personer på offentlige arrangement. For de som har faste kostnader som må betales, så har 2020 vært et meget krevende år. Men for de mange utøvende i kultur og idrett er savnet stort etter å få gjøre det man liker aller best; å opptre på ei scene eller å spille på en bane. Nyheten om at vaksinasjonen kan starte før nyttår, gir håp om at vi snart kan begynne å leve normalt igjen.

Savnet av normalitet gjør at mange prøver å gi et tilbud, selv om koronarestriksjonene begrenser veldig. Takket være ny teknologi er det mulig å arrangere på nye måter. I Rauma har Nordveggen gått foran og vist hva man kan gjøre, selv om det ikke er mulig å møtes fysisk. Innovasjonsfestivalen måtte i år tilbys digitalt, og det ble en suksess. Nordveggen har også på andre måter klart å samle næringslivet takket være gode tekniske løsninger og medlemmer som vil ha både sosialt og faglig påfyll, blant annet har de månedlige næringspub-arrangementene samlet mange rundt PCene.

Denne uka har vi hørt om flere som tenker nytt. I dag kan vi lese om presten Tommy Høgset som sørger for «hurtiggudstjeneste» i mindre grupper på skolen i stedet for i kirka. Familien Scarfi skal i år levere den tradisjonelle julekonserten digitalt.

Selv om det digitale ikke er en fullverdig erstatning, så gir det oss smaken av hva som venter - en smak av håp.