Leder torsdag 26. november 2020

Uhørt å omorganisere uten lokal høring og involvering

Vil Tvinge gjennom: Politimester Ingar Bøen har bestemt seg for å kutte antall driftsenheter fra fire til to. Men det skal ikke skje uten lokal involvering.Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix 

Leder

Omorganiseringen i politiet fortsetter. Nå skal antall driftsenheter i fylket kuttes fra dagens fire, til to; en i Kristiansund og en i Ålesund. Dårlig faglig begrunnelse fra politimesteren og manglende involvering av kommunene gjør at prosessen må settes på vent og utredes bedre.

Politimesteren i Møre og Romsdal, Ingar Bøen, har vært og besøkt Romsdal Regionråd for å orientere om den nye organiseringen som skal iverksettes allerede fra 1. januar 2021. Og der møtte politimesteren fem ordførere som reagerer sterkt på at han leverer et ferdig forslag til organisering som både er årlig begrunnet og der kommunene ikke er tatt med på råd.

– Vi er bekymret for at omorganiseringen på sikt vil bety en gradvis nedbygging og svekking av politiet i Romsdal ved at ressursene styres til andre deler av fylket, sier Vestnes-ordfører Geir Inge Lien til Romsdals Budstikke, som har omtalt møtet.

Bekymringen som Lien målbærer på vegne av ROR, deler vi fullt og helt. Ja visst handler det om arbeidsplasser. Men først og fremst er det en uro for at ledelsesressurser blir flyttet bort fra vårt nærområde og at det svekker politiberedskapen. En så betydelig endring kan ikke gjennomføres uten at lokale kommunestyrer har uttalt seg.

Når fire driftsenheter i fylket kuttes til to, konstaterer vi at sentraliseringen i politiet fortsetter. Det startet i juni 2015 da nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget og iverksatt året etterpå. Dagens fire regjeringspartier og Arbeiderpartiet var med på forliket, som resulterte i at 27 politidistrikter ble kuttet til 12 og at antall tjenestesteder ble redusert fra 340 til 217. Lokalt ble konsekvensen at Rauma og Vestnes ble slått sammen til ett lensmannsdistrikt.

Da nærpolitireformen ble utredet og seinere vedtatt, var det blant annet basert på forutgående involvering av berørte kommuner. Det kan vi ikke se er tilfellet når politimesteren i Møre og Romsdal nå har bestemt seg for å kutte i antall driftsenheter, og her er det gjort feil i saksbehandlingen.

Kommunene i Romsdal må nå vurdere å påklage politimesterens beslutning til Justis- og beredskapsdepartementet. I «Forskrift om klageordning for kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten» åpnes det for at berørte kommuner kan kreve avgjørelsen opphevet. Omorganiseringen kan da ikke iverksettes før klagene er behandlet.