Leder 10. november 2020

Nyskaping skjer ofte i nedgangstider eller kriser

Digital festival: Nordveggen arrangerer onsdag og torsdag Innovasjonsfestivalen. Den blir heldigital. På bildet daglig leder Solveig Brøste Sletta i Nordveggen.Foto: Ellinor Rørvik Lothe 

Leder

I ei krisetid med koronapandemi, er mulighetene for faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging mer begrenset enn før pandemien. Men når Nordveggen denne uka arrangerer Innovasjonsfestivalen for sjette gang, bidrar de med å spre kunnskap, ideer og framtidsvisjoner til næringslivet i fylket.

Temaene på årets festival er framtid, sosialt fotavtrykk, grønt fotavtrykk og digitale muligheter. Programmet er tett og innholdsrikt med en lang rekke spennende og kunnskapsrike innledere.

Det er ingen selvfølge at det blir Innovasjonsfestival på Åndalsnes. De nye smitteverntiltakene som kom sist uke gjør det enda mer problematisk å møtes, og det ville kanskje vært enklest å avlyse alt. Men Nordveggen og samarbeidspartnerne vil det annerledes og har valgt en digital festival. Nå skal folk kunne sitte for seg sjøl – på jobb, heime eller hvor det måtte passe – og likevel være innledere eller deltakere på festivalen. I seg sjøl er det en innovativ løsning fra Nordveggen i ei pandemitid.

Noen vil kanskje undres over at Innovasjonsfestivalen arrangeres når pandemien herjer. Har vi tid og råd til å være innovative og nyskapende når det er sosial nedstenging, bedrifter rammes og framtida er usikker for mange ansatte? Og er fokuset på innovasjon riktig under slike omstendigheter?

I økonomisk teori sies det at nyskaping ofte skjer i nedgangstider eller i kriser. Truls Liland ved Hauge School of Management (NLA Høgskolen) skriver i Dagens Perspektiv om innovasjon i krisetid. Og der henviser han til den kjente økonomen Joseph Schumpeter (1883–1950) som registrerte at nyskaping eller innovasjon var en viktig årsak til økonomisk vekst.

«En interessant observasjon Schumpeter gjorde, var at innovasjon ikke er spredd jevnt utover i tid, men er samlet i klynger. Dette skjer vanligvis i perioder preget av nedgang», skriver Liland. Og han forklarer dette med blant annet at nye løsninger og svar kommer når vi nærmest ikke ser noen annen utveg, at nye virksomheter, nye arbeidsplasser og nye løsninger popper opp etter perioder med tilbakegang og kriser – og det han kaller kreativ destruksjon; det nye vokser fram ved at det gamle og etablerte blir utfordret og etter hvert ødelagt.

Hvis vi legger dette til grunn, er det i dag at bedrifter – ledere og ansatte – bør fylle på med ny kunnskap, utveksle ideer og erfaringer. Det kan være en god investering og starten på ei ny og bedre tid.