Leder tirsdag 3. november 2020

Innbyggerne i Rauma får svi

Vanskelig: Styrene i to av kommunens datterselskap kan ikke lastes for de økonomiske problemene. Her er styreleder Øyvind Hovde i Teglverkvegen Eiendom AS.Foto: Per-Kristian Bratteng 

Leder

To av kommunens heleide datterselskap har så store problem, at de må ha økonomisk hjelp. Prislappen for eieren Rauma kommune er på nærmere 25 millioner kroner, og fellesnevneren er hvis vi isolerer det til selskapene, at skattebetalerne får svi.

Situasjonen er alvorlig i både Rauma Boliger AS og Teglverkvegen Eiendom AS. Uten et kommunalt økonomisk sikkerhetsnett i bunnen, kunne begge selskap havnet i skifteretten. Men de reddes av en eier som i tilfellet Rauma Boliger AS ikke kan gjøre annet enn å bla opp fire millioner, og i tilfellet Teglverkvegen konvertere 20,8 millioner kroner fra gjeld til egenkapital.

Litt bakgrunn: For å ta Rauma Boliger AS først, så ble det i midten av september kjent at de ikke var berettiget momskompensasjon på varer og tjenester fra selskapet ble stiftet og til selskapet endret driftsform i 2019. Kravet fra Skatteetaten er på 2,3 millioner kroner. I tillegg mener skattemyndigheten at selskapet heller ikke var berettiget refundert merverdiavgift for investeringer i Kvartal 1. Også det beløpet er på 2,3 millioner kroner.

For å redde Rauma Boliger AS, må kommunen gi et tilskudd på to millioner kroner og i tillegg låne selskapet to millioner kroner. At Rauma Boliger AS begjærer seg konkurs er ikke et alternativ – kommunen er tvunget til likevel å betale pengene.

Onsdag i forrige uke var det ekstraordinær generalforsamling i Teglverkvegen Eiendom AS, som kommunen eier 100 prosent. Selskapet ble etablert i 2017 som en del av en omfattende avtale for å få Elementpartner AS til å bygge sin nye fabrikk på Åndalsnes. Kommunen overtok eiendommen i Teglverket for 29,5 millioner kroner etter et enstemmig vedtak i kommunestyret. Etter ny takst er eiendomsverdien redusert fra 32,2 millioner kroner til 4,2 millioner kroner. For å redde selskapet må kommunen konvertere 20,8 mill. kr fra gjeld til egenkapital.

Heller ikke i tilfellet Teglverkvegen Eiendom AS er det en utveg for Rauma kommune å begjære selskapet konkurs. En mager trøst er at kommunen ikke må bidra med mer penger nå, men slik det ser ut nå får kommunen aldri tilbake nesten 21 millioner kroner av det som er investert i selskapet. I alle fall ikke hvis kommunen selger eiendommen.

Man kan helt sikkert diskutere hva samfunnsregnestykket til slutt endte med for Rauma kommune. Det er nok ikke så helsvart som minus 20,8 millioner kroner, ettersom fabrikketableringen bidro til mange nye arbeidsplasser i kommunen. Men isolert sett betyr verditapet at penger er borte, og det vil føre til en svekkelse av kommunens tjenestetilbud.