Leder torsdag 29. oktober 2020:

Lurt å forankre påleggene

Bør ta med Stortinget: Statsminister Erna Solberg.   Foto: Terje Bendiksby / NTB

Leder

Hvor mye makt skal regjeringen ha for å innføre nye, inngripende tiltak i koronatida – tiltak som får konsekvenser for både private og næringsliv? Problemstillingen diskuteres heftig etter at regjeringen sist mandag varslet nye nasjonale koronaregler, blant annet en anbefaling om maks fem gjester i én husstand. Anbefalingen blir av enkelte oppfattet som uforståelig og lite gjennomtenkt. Det viser seg at regjeringen ba fagfolkene om råd, men verken FHI eller Helsedirektoratet foreslo dette tiltaket for hele landet, ifølge NRK.

Det er både viktig og riktig at regjeringen har vide fullmakter i en akutt krise, som koronapandemien åpenbart er. Regjeringen har håndtert dette glimrende, og sammen med helsefagmyndighetene har den stødig ledet Norge gjennom krisen siden det for alvor tok av i mars. Den har klart å kommunisere nye tiltak på en så god måte, at de aller fleste av oss har bidratt samvittighetsfullt. I sum har dette gjort at Norge er blant landene i Europa med lavest smitte.

Men når det nå kommer nye pålegg som det stilles spørsmål ved, ser vi at det blant enkelte oppleves som en seigpining. Konsekvensen av underlige og dårlig kommuniserte pålegg kan bli at folk senker skuldrene, slik vi gjorde i sommer. Det førte til at smitten tok seg opp utover høsten. Og det har vi ikke råd til, verken av helsemessige eller økonomiske hensyn.

Vi hilser en politisk diskusjon velkommen, men når det nå drøftes om tiltakene er fornuftige eller ikke, så bidrar det til at tilliten til myndighetene svekkes. Hvis folk tror mindre på om tiltakene er riktige, og flere tar lettere på råd og pålegg, kan det forlenge pandemien.

Ansvaret for økt tvil påhviler først og fremst regjeringen. Selv om lovverket i dag tillater at regjeringen bestemmer stort sett alt i en slik krisesituasjon, er det nå tid for å forankre beslutningene i Stortinget. Ikke for at regjeringen må, men fordi den har alt å vinne på at Stortinget og regjeringen står sammen om påleggene vi alle må forholde oss til.

Fram til nå har det norske folk lyttet til anbefalinger og pålegg som regjeringen har kommet med. Det er vi sikker på at folk vil fortsette med hvis de oppfatter at det er fornuft i det som kommuniseres ut og man ser at det har en hensikt. Men når det begynner å lugge litt i argumentasjonsrekka fra helseministeren og statsministeren, er det på tide at de bruker krafta som et bredt flertall i Stortinget kan gi dem. Da vil de se at vi alle blir mer lydige igjen.