Leder lørdag 24. oktober, 2020:

Rauma alene om kampnekt, men flere vil komme etter

Sa nei til håndballkamper: Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand.Foto: Kjetil Svanemyr 

Leder

Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand legger lista for smittevern litt høgere i Rauma enn andre kommuner gjør. Det skal han ha ros for. Hvis vi skal få bukt med covid-19, kan vi ikke bare snakke om at helsa går foran, det må også tas solide grep.

Det var 17. oktober at Aursand varslet håndballklubbene i kommunen om at det ikke kan gjennomføres kamper i Rauma. Til Åndalsnes Avis begrunner han det slik: – Jeg synes det er ulogisk å åpne alt opp som normalt, når man samtidig oppfordrer folk til å holde én til to meters avstand. Da kan man ikke forsvare at folk skal få puste og pese, risikere dråpesmitte, på en håndballbane, tett på hverandre, sa Aursand.


Mener det er nødvendig med håndballkampforbud:

– Vi er altfor sårbare

– Det er bedre å være for streng enn etterpåklok, mener kommuneoverlege Jon Sverre Aursand som har avlyst alle håndballkamper i kommunen.


Beslutningen har skapt debatt. Det er bra, og forhåpentligvis vil det gjøre flere bevisst og at vi igjen blir påminnet om hvor alvorlig smittesituasjonen er i i landet. Flere reagerer på at Rauma går en annen veg enn de andre. Og i argumentasjonen blir det også sammenliknet med fotball, der det er åpnet opp for kamper også på seniornivå. Men smitterisikoen i håndball er større. Håndball er en kontaktsport og alle spillerne tar i ballen. Slik kan smitte spres raskt.

Vi ser at kommuneoverlegen også argumenterer med at vi er mer sårbare i Rauma ettersom flere tilknyttet helsetjenesten i kommunen spiller håndball. Smitte i håndballmiljøet kan dermed lamme og ramme helsetjenesten, med de alvorlige følger det har.

Det viser seg nå at det absolutt er behov for å stramme til enda mer, slik at koronasmitten ikke kommer ut av kontroll. Fredag kom meldinga om at det natt til fredag var registrert 17.233 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 270 meldte tilfeller siste døgn. Økningen gjør at vi nærmer oss nivået fra mars, da det på det meste var mellom 200 og 300 daglige smittetilfeller

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa til NRK at det må gjøres endringer: – Først og fremst må vi sørge for at etterlevelsen av de nåværende rådene og tiltakene styrkes, det er for mange eksempler på at smittevernet glipper i praksis, og vi må jobbe mer målrettet mot miljøer og situasjoner der vi vet smitterisikoen er størst, sier Nakstad.

Det er behov for stramme inn. Her går kommuneoverlegen i Rauma i front. Og det skal innbyggerne i kommunen være glade for. Og vi blir ikke forbauset om flere kommuner kommer etter.