Leder tirsdag 20. oktober 2020:

Fiber gir økt bolyst i bygdene

Fiber i Søvika og Hovde: Fra venstre Yvonne Wold, Eli Marte Harnes, Christian Vivelid, Tom Erik Larsson og Odd-Geir Brandsæter. Foto: Per-Kristian Bratteng 

Det er vanskelig å få unge familier til å flytte ut til mer grisgrendte strøk hvis det ikke er infrastruktur med mobil og internett som er godt utbygd.

Leder

Det er gledelig at stadig flere husstander i Rauma nå får mulighet til å kople seg på høghastighets-internett. Når det nå igangsettes fiberutbygging for 235 nye bygninger i kommunen, nærmer vi oss målet om at «Alle innbyggere i Rauma kommune skal ha tilgang til høghastighets breibånd.»

Sitatet ovenfor er hentet fra samfunnsplanen for 2019–2030. Heldigvis har vi et kommunestyre som har ambisiøse mål for kommunen. For det kan ikke være slik at du må bo i de mest folkerike områdene i kommunen for å ha tilgang til fiber. I dag er det behov for breibånd enten du er skoleelev eller må ha heimekontor, vil oppdatere deg på nyheter eller har behov for å kommunisere med familie og venner. Og smittesituasjonen med covid-19 har vist hvor avhengig samfunnet er av en god digital infrastruktur.

Å sørge for å bygge ut breibånd i hele kommunen er god distriktspolitikk. Det er vanskelig å få unge familier til å flytte ut til mer grisgrendte strøk hvis det ikke er infrastruktur med mobil og internett som er godt utbygd. Derfor må kommunen strekke seg for å nå målet om 200 flere innbyggere, 200 nye arbeidsplasser og 200 boliger innen 2030. Da er strategien om god breibåndsutbygging i hele kommunen helt avgjørende.

Men med den geografien vi har, med lange og dype fjorder, høge fjell og lange avstander, er det ulønnsomt å legge fiberkabel til bare noen få hus. Det har heldigvis myndighetene tatt konsekvensen av. Derfor bidrar Staten med økonomisk støtte til områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. I neste års statsbudsjett er det foreslått å bevilge 264,1 millioner kroner i tilskudd til fylkene. Av disse midlene er det mulig for kommunene og søke om tilskudd.

Fredag kunne kommunen og Rauma Energi Bredbånd fortelle at arbeidet med å bygge ut fibernettverk for Søvika og Hovde nå starter opp, etter at kommunen i 2019 fikk nesten 800.000 kroner for å legge fiber til 36 bygninger. Samtidig gir det innbyggerne der mulighet til en innholdsrik TV-løsning.

Kommunen har fått tilsagn om mer penger. I 2020 er Rauma gitt tilsagn om inntil 4,23 millioner kroner i tilskudd for å bygge ut fiber til 199 husstander.

Med myndigheter som åpner lommeboka for utbygging i ikke-lønnsomme områder, og lokalpolitikere som bevilger penger til den kommunale egenandelen for å legge fiber til alle husstander i kommunen, legges det til rette for bolyst også i bygdene.