Leder lørdag 10. oktober, 2020:

Skuffende at regjeringa igjen utsetter krabbefelt

Mer kaos: Regjeringa venter med å bevilge penger til krabbefelt i Romsdalen. Det betyr igjen kaotiske tilstander til vinteren.  Foto: Evy Kavli

Leder

Vi må gjøre som vogntogsjåførene på veg opp Romsdalen en vinterdag med stort snøfall: Smøre oss med tålmodighet og vente. For regjeringa har i sitt forslag til statsbudsjett ikke funnet penger til å prioritere krabbefelt øverst i Romsdalen på E136. Det vil igjen gå vinter og vår før det blir byggestart. Det er svært skuffende.

Onsdag la regjeringa fram forslag til statsbudsjett for 2021. Av større prosjekt i fylket har regjeringa valgt å prioritere ny veg mellom Lønset og Hjelset og krabbefeltet fra Sjøholt og opp Ørskogfjellet på E136. Begge deler er av stor betydning for fylket vårt.

Men ettersom Stortinget har vedtatt en Nasjonal transportplan (NTP) og prioritert oppgradering av E136 gjennom Romsdalen, trodde vi at det skulle følges opp med bevilgninger av penger til å sette planene ut i livet. Men heller ikke denne gangen ble det foreslått å bevilge penger for å bygge krabbefelt fra Rødstøl til Stuguflåten på E136 i Romsdalen. Også ved fjorårets framlegging av statsbudsjett opplevde vi det samme.

Krabbefeltet fra Rødstøl til Stuguflåten vil koste 500 millioner kroner å bygge. Det skal bli trefelts veg med forsterka midtoppmerking og en total vegbredde på 12,25 meter. Dermed blir det mulig for andre å passere et kjøretøy som står fast.

Konsekvensen av en ny utsettelse er at det også i år vil stå vogntog i de bratte bakkene som sperrer annen trafikk. E136 gjennom Romsdalen er den trafikale hovedpulsåra mellom Møre og Romsdal og Østlandet. Biler som verken kommer opp eller ned skaper uforutsigbarhet for båe import av eksport av varer. Det er både kostbart og alvorlig for næringslivet, og dette svekker salget og omdømmet.

Vegutbedringen har også mye å si både trafikksikkerhetsmessig og for innbyggere og andre som bruker vegen til daglig.

Det er alvorlig for hele fylket at regjeringa ikke prioritere å fullføre utbedringen av Romsdalen. Det er viktig å merke seg at Stortinget har sagt ja til E136 i NTP. Da må vi kunne forvente vi at regjeringa prioriterer oppgaven gjennom statsbudsjettet.