Leder tirsdag 29. september 2020

Innføring av turistskatt er i overkant oppfinnsomt

Ba om utredning: Ordfører Yvonne Wold (SV) vil utrede innføring av turistskatt i Rauma.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Gratis ferdsel i norsk natur er en grunnleggende del av den norske kulturarven, og vi må ta vare på dette som er blant våre aller beste fellesgoder.

Leder

Når kommuneøkonomien skranter, er politikerne nødt til å se både på kostnader og inntekter. Og da må de tenke kreativt. Men nå når turismen tar av i Rauma, kan det virke i overkant oppfinnsomt å innføre en turistskatt i kommunen og med det risikere å bremse den etterlengtete veksten.

I siste formannskapsmøte sa ordfører Yvonne Wold (SV) at hun vil ha utredet turistskatt i Rauma og at hun så på turistskatt som kjærkomne kroner inn i kommunekassa: – Personlig er jeg klar, nesten overmoden, for å se hvor vi kan ta inn penger som ikke koster organisasjonen, de ansatte eller innbyggerne, for mye, sa ordføreren. Mot Høyres to stemmer vedtok formannskapet at «Rauma kommune skal utrede innføring av turistskatt. Administrasjonen legger fram sak om hvordan dette kan gjøres.»

Ordførerens forslag om å utrede turistskatt kom da Rauma kommune måtte ta ned kostnadsnivået med 24 millioner kroner som helårsvirkning. Dette som følge av et varig inntektsbortfall i statlige overføringer på vel 24 millioner kroner når Hjelvika og Vågstranda går til Vestnes.

Kommuneøkonomien i Rauma er svært krevende. Ved utgangen av juli hadde kommunen et merforbruk på 30,6 millioner kroner. Det er dette overforbruket politikerne nå må bremse og få kontroll på. Svaret på det er ikke å innføre en turistskatt, men først og fremst å sørge for at særlig helse og omsorg driftes i henhold til budsjett og på et nivå med sammenliknbare kommuner – ikke skyhøgt over, som i dag.

Det er mange ubesvarte spørsmål, og også mulige fallgruver, for reiselivsnæringa i kommunen. Her må fordeler og ulemper nøye vurderes. Hvordan skal turistskatten inndrives? Hvordan gjøre det rettferdig og ikke ramme enkelte deler av næringa som skal hente inn skatten? Hvem skal få inntektene? Skal dette redde kommuneøkonomien, eller er det reiselivet sjøl som skal nyte godt av pengene? Når et helt samfunn legger til rette for turismen; hvem skal få – og hvem skal ikke få – inntektene fra turistskatten? Hva er risikoen med å innføre turistskatt – kan det true næringa?

Vi frykter at innføring av en turistskatt kan frita det offentlige fra ansvaret om å tilrettelegge for infrastruktur. Dessuten kolliderer det fullstendig med prinsippet om fri ferdsel i utmark; allemannsretten. Gratis ferdsel i norsk natur er en grunnleggende del av den norske kulturarven, og vi må ta vare på dette som er blant våre aller beste fellesgoder.