Leder lørdag 19. september 2020

Vi går usikre tider i møte

Ei av utfordringene: Kommunedirektør Toril Hovdenak mener det er umulig å redusere kostnadene uten å ta ned antall ansatte.Foto: Per-Kristian Bratteng 

Vi håper at både politikere og administrasjon nøye vurderer konsekvensen av et lavere driftsnivå.

Leder

Ansatte i Rauma kommune går svært usikre tider i møte. Når et kutt på 24 millioner kroner i året betyr at 30 personer mister jobben, blir like mange berørt når kommunen trolig må kutte ytterligere 30 millioner kroner seinere i høst?

Formannskapet måtte onsdag ta stilling til hvordan grensejusteringen mot Vestnes skal tilpasses den kommunale drifta. Rauma mister 415 innbyggere, og med dem forsvinner både frie inntekter og skatteinntekter, til sammen 24 millioner kroner. Dermed må kommunen redusere kostnadene tilsvarende. Konsekvensen er at rundt 30 ansatte blir berørt – noen mister jobben. Tjenestetilbud forsvinner eller reduseres – blant annet kuttes 15 plasser på Rauma Helsehus.

Men det er ikke over med dette. Når denne kuttrunden er fullført, går kommunaldirektør Toril Hovdenak i gang med å foreslå hvordan de skal ytterligere ned i årlige driftsutgifter. Ved utgangen av juli var merforbruket på 30,6 millioner kroner. Særlig stort er merforbruket i sektoren helse og omsorg. Her må det kuttes kraftig. Og det vil berøre både ansatte og brukere.

Det er dessverre grunn til å tro at enda flere ansatte mister jobbene sine. I formannskapet hadde kommunaldirektøren med en graf som visualiserte utviklinga i antall ansatte i kommunen de siste åra. Fra 2016 til 2018 ble det 59 flere ansatte i kommunen, fra 532 til 591. «Det er uråd å redusere kostnadsnivået i det omfanget som er nødvendig uten å redusere tallet på ansatte i kommunen», skrev hun i saksframlegget til saka om tilpassingen til grensejusteringen.

Når politikerne skal begynne å jobbe med budsjettet for 2021, kan de ikke forsyne seg av pengebingen Rauma Energi:

  • Kraftpriser: Rauma kommune eier Rauma Energi, og har årlig hatt store inntekter fra utbytte og salg av konsesjonskraft. Med historisk lave kraftpriser i år, er kommunen påført en inntektssvikt på 15 millioner kroner; sju millioner kroner i konsesjonskraft og åtte millioner kroner i utbytte.
  • Kraftverk står stille: Nye Verma kraftverk har tekniske problem og har ikke produsert kraft siden 25. juni. Hver uke taper Rauma Energi 750.000 kroner, og etter hvert som kraftprisene stiger, forverres det ukentlige tapet. Det gjør ikke situasjonen lysere for eieren Rauma kommune.

Vi håper at både politikere og administrasjon nøye vurderer konsekvensen av et lavere driftsnivå. Kuttene vil ramme ansatte hardt, både de som må gå, og de som blir igjen. Og for innbyggerne vil det medføre et dårligere tjenestetilbud.