Leder 17. september 2020

Det må fortsatt være store fordeler med å kjøre elbil

Skal vi nå nullutslippsmålet i 2025, må fordelene med elbil være betydelige.   Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Leder

Staten må hente inn mer avgifter fra elbilistene. Men det må fortsatt legges til rette for store fordeler med å kjøre elbil hvis målet er å få enda flere til å velge den mest klimavennlige løsningen.

Mandag fikk Samferdselsdepartementet overlevert en bompengerapport som anbefaler å fjerne elbilfordelene og vurdere vegprising. Inntektene fra bompenger vil fram mot 2030 minske med 1,4 milliarder kroner med dagens ordning, og spørsmålet er hvordan man skal finansiere samferdselsprosjekter, skriver NTB.

I dag er det bilistene som i stor grad står for store investeringer i veg- og kollektivprosjekter i byene. Det skjer gjennom bompenger. Men inntektene stuper i flere bompengeprosjekter. Årsaka er rabattordningen og en stadig større andel elbiler. I dag får elbiler rabatt på offentlige bomveger, og for mange er de en viktig årsak til å velge utslippsfritt.

Det er imidlertid åpenbart et problem at myndighetene ikke klarer å hente inn nok avgifter for å dekke investeringene og drifta av det norske vegnettet. Men når målet er at samtlige biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler, må elbilandelen øke betraktelig de neste åra. Da er ikke løsningen å fjerne fordelene med å kjøre elektrisk. Det må det heller bli enda gunstigere å kjøre elbil – eventuelt enda mer økonomisk ugunstig å kjøre fossilbil.

Heldigvis er det flere som nå slår ring om elbilfordelene, blant annet Venstre og SV. Vi mener Arne Nævra (SV) i Transportkomiteen på Stortinget treffer blink når han uttaler: – Dersom elbileiere skal betale mer, må fossilbileiere betale enda mer. Ellers vil skiftet til nullutslipp ikke skje raskt nok.

Det er store elbilfordeler i dag: Ingen avgifter ved kjøp av elbiler, verken engangsavgift eller moms. Billigere på ferjer; elbiler skal betale maksimalt halv pris av det bensin- og dieselbiler betaler. Ingen trafikkforsikringsavgift. Ingen omregistreringsavgift ved kjøp av brukt elbilbil. Og store fordeler i bomringene.

Vi er bare fem år unna tidspunktet for når alle nybiler som selges i Norge skal være utslippsfrie biler. Men omstillingen går altfor sakte: I august passerte salget av elbiler 50 prosent av alle nybiler – for tredje gang i historien. Skal vi få enda flere til å velge elbil, må elektrisk være mye gunstigere enn alternativene. Og da må ikke forskjellene viskes ut.