Leder tirsdag 8. september 2020

Kompetanseløft nødvendig for å henge med i utviklinga

Jobber for nytt utdanningstilbud: Prosjektleder Arnt Øyvind Siem, Solveig Brøste Sletta ved Nordveggen og PartnerPlast-sjef Tom Samuelsen.8Foto: Kjetil Svanemyr 

Leder

Enda en gang viser industrien i Rauma vilje og evne til innovasjon og utvikling. Siste skudd på stammen er et nytt utdanningstilbud for å løfte kompetansen hos egne medarbeidere og sørge for at de får nødvendig faglig påfyll. Det nye utdanningstilbudet kan gi bedriftene og ansatte et fortrinn både for å sikre bedre kvalitet på varer og tjenester, men også for å styrke dem i kampen om å rekruttere de beste hodene.

Det var lørdag at Åndalsnes Avis kunne fortelle nyheten om at PartnerPlast og Nordveggen jobber for å etablere en helt ny fagskole som mange bedrifter har ventet på. Initiativet kommer fra daglig leder Tom Samuelsen ved PartnerPlast. PartnerPlast baserer seg i stor grad på innovasjon og krevende teknologi og ser behov for å tilby ansatte et kompetanseløft.

– Industrifagskolen har fått navnet «Manufacturing 4.0», og er et nybrottsarbeid innenfor kompetanseheving beregnet på små og mellomstore industribedrifter, forklarer Solveig Brøste, daglig leder av innovasjonsselskapet Nordveggen AS, som står som eier av prosjektet.

De søker Kunnskapsdepartementet om godkjenning av det nye og fleksible utdanningstilbudet, som er modulbasert og som forutsetter at ansatte skal fortsette i jobbene de har i dag. Tilbudet er kjærkomment blant bedriftene i Rauma, kan Nordveggen bekrefte.

Kompetanseløft av egne ansatte er helt avgjørende for at en bedrift skal ta steg helt opp i eliten i sin bransje. Skal ansatte kunne bidra til at bedriften styrker konkurransekrafta, må de også holde seg faglig oppdatert. Gjennom et utdanningsløp tilpasset både jobb og familieliv, kan den som blir med på utdanningstilbudet være med på å trygge egen arbeidsplass og legge til rette for å gjøre den mer spennende. Og ved å få et faglig påfyll, blir en sjøl utvilsomt mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Det er å håpe at utdanningstilbudet i regi av Nordveggen og PartnerPlast får godkjenning. Det er et viktig bidrag til å gjøre bedriftene i Rauma enda sterkere posisjonert og for å henge med i en svært kunnskapskrevende utvikling.