Leder torsdag 20. august 2020

Offensive Onrail satser der tre andre har resignert

Nesten på sporet: Henning Aandal i Onrail AS og ordfører Yvonne Wold fotografert på godsterminalen på Åndalsnes.  Foto: Evy Kavli

Leder

Nyheten om at Onrail fra april neste år skal begynne å kjøre godstog på Raumabanen tas imot med glede og forventning. Vi har trua etter å ha hørt planene, men når vi vet at tre andre selskap har gitt opp, blir det svært spennende å se hvordan Onrail skal klare å drive godstransport på bane med overskudd.

Mandag kunne Åndalsnes Avis som første medium fortelle nyheten om at Onrail AS skal begynne å frakte gods mellom Åndalsnes og Alnabru i Oslo. Selskapet opplyser at de allerede har på plass avtaler om togmateriell, har fått på plass foreløpige rutetider med to tog daglig og ikke minst begynt å gjøre avtaler med kundene. Dette forteller om en aktør som tenker offensivt, og som også synes å være lydhør overfor kundenes behov og ønsker.

For hele fylket er nyheten om oppstart av godstog på Raumabanen godt nytt. Møre og Romsdal trenger gode og miljøvennlige transportårer for frakt av gods inn og ut av fylket, ikke minst også fordi det i åra som kommer stilles strengere krav til grønn transport. I dag brukes primært vogntog på veg, og presset på E136 gjennom Romsdalen er stort. For både trafikanter på vegen og beboere langs vegen, er det en lettelse både med tanke på miljø, trafikksikkerhet og støy når en del av denne trafikken neste år erstattes med godstog.

Men også for Rauma som godsknutepunkt er det viktig at godstoget begynner å gå.

Men om vi ønsker aldri så mye at Onrail skal lykkes, vil suksessen betinge av flere faktorer. Kundene av godstoget har før uttalt at de må vite at toget går, at varene kommer fram fort og at transporten er konkurransedyktig på pris.

Den store spenningen ligger i om kundene vil bruke godstoget. De tre tidligere operatørene har en etter en gitt seg; Cargo Net høsten 2012, Cargo Link i februar 2016 og Green Cargo i desember 2018. Begrunnelsen har for alle vært at det er ulønnsomt. For Green Cargo, som kjørte sitt siste tog torsdag 6. desember 2018, skyldtes det blant annet dårlig regularitet fordi rasfare fra Veslemannen gjorde at Raumabanen ble stengt i lange perioder.

Det er å håpe at myndighetene i større grad enn til nå legger til rette for at mer og mer gods flyttes fra veg til bane. Det vil hjelpe Onrail til å lykkes på Raumabanen – og til å få mer miljøvennlig godstransport mellom fylket og godsknutepunktet Oslo.