Leder 18. august 2020

Tillit til beslutningene er helt avgjørende for å lykkes

Vi tror på Erna: Gjennom koronapandemien har folket en økende tillit til statsminister Erna Solberg og hennes regjering. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Scanpix 

Leder

Den norske befolkningen har i koronapandemien fått en sterkere tillit til både Stortinget og regjeringa. Det er et tydelig signal om at myndighetene har gjort en god jobb denne våren og sommeren med å lede landet gjennom krisen.

Barometeret er basert på spørsmål til 1.000 personer om hvilken tillit de har til ulike institusjoner. Resultatet ble presentert på Arendalsuka torsdag i forrige uke. I likhet med både 2018 og 2019 er det de ideelle organisasjonene, som Røde Kors og Kreftforeningen, som kommer best ut i undersøkelsen fra Respons Analyse, skriver NTB.

Men det er oppsiktsvekkende at Stortinget får nest høgest tillit. 77 prosent av de spurte gir – på en poengskala fra én til ti, hvor ti er høgest – seks eller høgere i karakter, opp fra 67 prosent i 2019. Mest framgang har regjeringa; 69 prosent av de spurte i årets undersøkelse gir regjeringa karakter seks eller høgere, opp fra 50 prosent i 2019.

Tillit tar tid å bygge, og det er ikke noe man kan ta for gitt. Derfor er en så god tilbakemelding i spørreundersøkelsen godt nytt for våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Det forteller at de mange beslutningene som er tatt siden koronaen for alvor preget og nærmest lammet samfunnet, oppfattes som fornuftige og riktige. Men hvor gode retningsvalgene har vært, får vi svaret på først seinere. Det er i dag for tidlig å fastslå at den norske strategien i kampen for å bekjempe koronaviruset har vært riktig.

Men det er ikke for bare Stortinget og regjeringa at sekunderingen fra spørreundersøkelsen er godt nytt. Mange av beslutningene i forbindelse med koronapandemien er tatt i samråd med andre instanser som Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

Skulle smittesituasjonen medføre at Norge på nytt må gjennomføre strenge smitteverntiltak som innskrenker nordmenns frihet, er det nødvendig å få hele befolkningen med på å gå i samme retning. Da er tillit til beslutningene helt avgjørende for å lykkes.