Leder lørdag 13. juni 2020

Frykt for konkursras etter koronanedstengingen

Lavere omsetning gjennom koronanedstengingen gjør at mange bedrifter har likviditetsutfordringer. Frykten er at det kan føre til konkurser.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Det har vært bare halvparten så mange konkurser i Romsdal i koronamånedene sammenliknet med samme periode i fjor. Men er det fare for at vi nå kan få et konkursras?

En gjennomgang i konkursregisteret forteller at det har vært åpnet seks konkurser i Romsdal i 2020 siden koronanedstengingen 12. mars; fire i Molde, en i Vestnes og én i Aukra. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 13; ni i Molde (inkludert Nesset og Midsund) og fire i Vestnes. I Rauma og Hustadvika har det ikke vært åpnet en eneste konkurs de siste tre månedene, og det ble det heller ikke i samme periode i fjor.

Det er flere grunner til at det har vært færre konkurser i Romsdal i år enn i fjor. Mange bedrifter reagerte kjapt da meldinga kom 12. mars og sørget for å redusere kostnadene, først og fremst ved å permittere ansatte. At myndighetene stort sett tok hele regninga den første måneden, var også til stor hjelp for flere bedrifter, og gjorde det enklere å iverksette permitteringer umiddelbart.

Det har fra regjeringen også vært igangsatt flere kompensasjonsordninger, som har gitt bedrifter som har opplevd omsetningssvikt, et økonomisk bidrag. I Rauma har 40 bedrifter fått til sammen 2,9 millioner kroner i kompensasjon. Det er penger som har kommet godt med.

Nå er frykten blant flere økonomer at det kan bli et skred av konkurser i tida framover. På grunn av koronanedstengingen fikk bedriftene utsatt innbetalingsfrist til 10. juni for merverdiavgift for første termin. Fristen for innbetaling av merverdiavgift for andre termin faller på samme dag; 10. juni, men det er heldigvis åpnet for at det kan søkes om betalingsutsettelse, og det er håp om at det skal redde bedrifter fra konkurs. Men fordringene ligger der, og problemet for bedriftene bare utsettes.

I tillegg til momsinnbetaling, skal bedriftene nå utbetale feriepenger til ansatte. Med lavere omsetning gjennom koronamånedene, er det flere som nå frykter at mange bedrifter ikke har midler til å utbetale feriepenger til de ansatte. Og hvis et selskap er insolvent, altså ikke er i stand til å betale regningene, kan eierne ha en plikt om å be retten åpne konkurs.

NHOs forslag om at bedrifter skal kunne søke i lønnsgarantiordningen for å kunne betale ut feriepenger, vil være en god løsning. At bedrifter sliter økonomisk, må ikke gå ut over feriepengeutbetalinga til de ansatte.