Leder 11. juni 2020

Nødvendig å si fra og ta opp kampen mot rasisme

Også i Rauma har det vært markeringer mot rasisme.   Foto: Even Ørjasæter

Leder

Rasisme er ikke noe vi bare ser på TV fra andre land. Den er tilstedeværende og et problem også i vårt lille lokalsamfunn.

Verden over har det vært demonstrasjoner mot politivold og rasisme i kjølvannet av at George Floyd (46) døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis i Minnesota 25. mai. De hjerteskjærende bildene fra pågripelsen da en politimann holdt et kne på nakken hans i nesten ni minutt, har gjort et sterkt inntrykk på folk. Den grufulle hendelsen har bekreftet at rasisme fortsatt er et stort samfunnsproblem.

Politimannen som holdt Floyd nede, er siktet for forsettlig drap og har fått sparken, og det samme har tre andre politimenn som var til stede. Det er nødvendig for tilliten til det amerikanske politiet at de offentlige tjenestemennene får en rettferdig og hard straff.

Markerte motstand mot rasisme

Tolv personer tok turen til den spontane markeringen med støtte til «Black Lives Matter»-bevegelsen fredag kveld.


Det er viktig at folk reagerer på maktmisbruk og diskriminering. Derfor er det bra at hendelsen i Minnesota har fått folk ut i gatene mange steder i Norge, også her i Rauma. Sist helg ble det spontant arrangert en støttemarkering for «Black Lives Matter»-bevegelsen. Og her ble det i appeller påpekt at vi også i Rauma har opplevd det som helt åpenbart er rasisme.

Vi har tillit til at politietaten her i landet jobber aktivt og bevisst for å unngå rasisme og diskriminering. Heldigvis har vi i Norge et politi med en helt annen etisk standard enn i USA. Men etaten har fortsatt utfordringer med å få slutt på enkelthendelser av det man kaller etnisk profilering; at personer blir anholdt eller utsatt for kontroll på bakgrunn av stereotypier knyttet til hudfarge eller etnisitet. Det kan ikke det norske politiet være bekjent av.

Løpesedler lagt i mange postkasser

–Jeg er mer sint enn såra

Aimi Reiten er fra Japan. Hun opplever løpesedlene som diskriminerende.


Det er grunn til å gjenta og minne om at alle mennesker er like verdifulle, uavhengig av kjønn, alder, hudfarge, etnisk opphav, seksuell legning eller funksjonshemning. Rasisme og diskriminering skaper frykt og er en demokratisk utfordring. Det kan være et hinder for å delta og å bruke sine ressurser i samfunnet.

Derfor er det nødvendig å si fra og ta opp kampen mot rasisme.