Leder tirsdag 9. juni 2020

Potensialet er der, nå må SJ Norge gripe muligheten

Nye tider: SJ Norge innledet mandag morgen ei ny æra på Raumabanen.  Foto: Kjetil Svanemyr

Leder


Fra og med mandag 8. juni er det SJ Norge som skal drive persontogtransport til og fra Åndalsnes. Skiftet ses på med spenning. Men også med forventning om at SJ Norge skal klare å skape vekst og utvikling av ei togstrekning som har et stort og uutnyttet potensial.

Det var på mange måter et historisk øyeblikk på Åndalsnes mandag morgen. Klokka 07.40 rullet det første toget drevet av SJ Norge ut fra Åndalsnes stasjon. Fram til da har all persontrafikk mellom Åndalsnes og Dombås skjedd i NSB-regi, selskapet som nå heter Vy. Det har i sum vært en lykkelig historie. Nå har ei ny æra starta.

Foreløpig er det bare innpakningen som er forskjellig fra den forrige driveren; ny logo og nye uniformer. Togsettene er imidlertid de samme som Vy brukte, det samme er rutetabellen og ombordpersonalet. Det siste lover godt, fordi Vy i flere år har vært omfavnet av de reisende på Raumabanen. Gang på gang har selskapet kunnet vise til tilfredshetsundersøkelser blant passasjerene, der Raumabanen flere ganger har hatt de mest fornøyde togkundene i landet.

Men Vy har ikke satset nok på å utvikle persontrafikken og utnytte potensialet. Raumabanen kunne hatt langt flere reisende enn de 116.600 som i 2019 tok toget til og fra Åndalsnes. I stedet har Vy prioritert å drifte persontrafikken på det jevne framfor å gi gass med markedsføring, gode billettpriser og økt frekvens.

SJ Norge har med varemerket «Nord» skyhøge ambisjoner. – Vi har lagt opp til en passasjerøkning på over 40 prosent fram til 2030, sier kommersiell direktør Lena Angela Nesteby i SJ Norge til NTB. I løpet av de neste ti årene håper de på en økning fra 3,5 til 5 millioner passasjerer i året på de sju strekningene de skal kjøre.

Målsettingen til SJ Norge rimer med forventet utvikling av trafikk til og fra Åndalsnes. Det er grunn til å tro at mange flere de neste åra vil «oppdage» Raumabanen, både på grunn av markedsføring og utvikling av Romsdalen som reiselivsdestinasjon, og at tog er en miljøvennlig reisemåte. Derfor blir vi ikke overrasket dersom det nettopp er på Raumabanen at SJ Norge når trafikkvekstmålene sine først.

Forutsetningen er at SJ Norge tar sats. Med flere daglige avganger, behovsstopp på Verma og Marstein og nattog mellom Åndalsnes og Oslo vil flere velge toget som reisemåte.