Leder tirsdag 2. juni 2020

Frivilliges arbeid skaper et rikere lokalmiljø

Sissel og Per Arne Staurset har gjort en flott jobb med badeplassen Kammen.  Foto: evy kavli

Leder

Hver dag bruker mange mennesker i vår kommune tid og krefter på at du og jeg skal ha et triveligere lokalsamfunn. Uten alle dem som jobber uten betaling, ville Rauma-samfunnet vært fattigere.

Lørdag kunne vi lese om Sissel og Per Arne Staurset, som har lagt ned utallige timer på å gjøre badeplassen Kammen til «Raumas riviera». På slike dager som vi har hatt denne pinsehelga, er det mange som opplever verdien av det omfattende arbeidet som er nedlagt. – Det er nok ikke alle som kjenner til denne flotte badeplassen, som vi mener er verdens vakreste plass, sier de to i intervjuet med Åndalsnes Avis.

Arbeidet har de gjort over flere år i samarbeid med blant annet Rauma kommune og kommunegartneren. Resultatet er et koselig strandområde som alle som ønsker det kan nyte godt av – helt gratis.

I likhet med ekteparet Staurset er det mange i Norge som bruker av fritida si på å gjøre det triveligere rundt seg. Ifølge frivillighet.no tilsvarer den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge 142.000 årsverk (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2019). 63 prosent av befolkningen (over 15 år) har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året (Frivillighetsbarometeret 2019).

Frivilligheten er også helt avgjørende for et fungerende lokalsamfunn. De ferskeste tallene viser at frivillig arbeid bidro med en verdiskapning tilsvarende 75,7 milliarder kroner i 2017 (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2019).

Og det er nettopp på grunn av frivillig innsats fra de mange rundt om i Norge som gjør at vi kan gå på tur i nypreparerte skispor om vinteren, bruke gapahuken som folk har brukt tid og krefter på både å bygge og å drifte, la våre barn få delta på ulike fritidsaktiviteter – eller som vi har lest nylig; nyte et rent og velholdt strandområde på Kammen fordi noen bidrar raust med et samfunnsengasjement.

Norge er verdensledende på frivillig arbeid. Arbeidet som legges ned har betydning for mange menneskers liv – også dem som deltar i det frivillige arbeidet. At folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap.