Leder torsdag 28. mai 2020

De setter både egen- og andres sikkerhet i fare

Dette bildet er fra krysset på Lerheim og vitner om mye aktivitet på asfalten.  Foto: Privat

Leder

Lensmannen i Rauma påpeker et tiltakende problem: Hensynsløs og farlig kjøring med biler på kvelds- og nattetid mange steder i kommunen. De som holder på setter både egen og andres helse og sikkerhet i fare. Det er selvfølgelig en helt uakseptabel atferd som vi håper det blir en slutt på.

Politiet i Rauma har de siste to ukene fått mellom 10 og 20 henvendelser fra publikum om hensynsløs kjøring. Også Åndalsnes Avis har de siste ukene fått flere meldinger om det som blir karakterisert som villmannskjøring. Lesere forteller om spinning/børning på asfalt, biler i høg fart i tettbygd strøk, biler som lager mye støy og at det er både farlig og utrivelig å ferdes og oppholde seg langs vegene når aktiviteten pågår. Flere forteller om at de holdes våken om nettene og ber avisa skrive om problemet. – Dette kan vi ikke godta, sa en av dem som ringte.

Politiet vil ha slutt på børning og støyende, uaktsom kjøring

Lensmannen ber om hjelp og oppfordrer publikum til å notere registreringsnummer og tipse politiet.


For mange unge er bilen en utmerket fritidsaktivitet, slik eksempelvis både fotball og håndball er. Mekking, styling eller rett og slett bare bilkjøring – noen kaller det råning – er aktiviteter som skaper samhold og godt kameratskap. Der møter man likesinnete. Det må vi anerkjenne på linje med andre fritidsaktiviteter.

Men vi må også kunne forvente at bilinteresserte ungdommer holder seg til loven og viser hensyn til andre.

Lensmann Vebjørn Bale sier at det først og fremst er ungdommer som driver med kjøringen, men at politiet har informasjon om at også godt voksne folk er med. Det siste er oppsiktsvekkende. Og han er heldigvis enig med alle dem som klager på aktiviteten som pågår enkelte kvelder og netter: Dette må det bli en slutt på.

I dagens avis går lensmannen ut og anmoder publikum om å tipse politiet. Når han ber om hjelp fra innbyggerne, forklarer han det med at de ikke kan være over alt, for det har politiet rett og slett ikke ressurser til. Politiet må prioritere knallhardt, og da må plagsom og uaktsom kjøring med bil vike for viktigere saker som volds- og sedelighetssaker, ifølge lensmannen.

Det er forståelig at politiet er i en krevende ressurssituasjon og må prioritere. Men når mange innbyggere er redde og holdes våkne om nettene grunnet plagsom støy fra biler, har vi forventninger til mer synlig politi på kvelder og netter.