Leder torsdag 7. mai

Vellykket redningsaksjon er godt nytt for hele regionen

"For klimaet er det bra at vi flyr mindre. Men med de store avstandene i landet, og med et for dårlig utbygd jernbanetilbud, er vi nødt til å bruke fly mellom landsdelene"

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian var lettet under pressekonferansen etter den ekstraordinære generalforsamlingen mandag.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Leder

Mandag ble Norwegian reddet fra konkurs. En godkjent emisjon som gir selskapet tilgang på 2,7 milliarder kroner i statlige kriselån, gjør at det fortsatt vil være konkurranse i flytrafikken i Norge. Det er godt nytt både for billettpriser og rutetilbud. Og for oss som bor i Møre og Romsdal er et godt flytilbud, særlig til Oslo Lufthavn Gardermoen, viktig både for jobb- og fritidsreiser. Det øker bolyst og styrker fylkets attraktivitet.

I dag er det tre selskap som driver innenlands ruteflyging på Molde Lufthavn og Ålesund Lufthavn; SAS, Norwegian og Widerøe. Konkurransen selskapene imellom er det vi som flypassasjerer som nyter godt av. Ikke bare har vi de siste åra hatt et godt rutetilbud mellom Molde og Oslo, men det har vært mulig å komme seg til Oslo for noen få hundrelapper. Om du er borte noen dager, koster det trolig mer å parkere på flyplassen enn prisen på flybilletten.

På Molde lufthavn har vi de seinere åra hatt et svært godt flytilbud, tatt i betraktning størrelsen på byen med omland. Men om konkurransen i lufta har vært bra for kundene, har den vært tilsvarende krevende for flyselskapene. I flere år har de kjempet om å ha de laveste billettprisene og å ha det beste rutetilbudet. Det har begrenset lønnsomheten, og da koronakrisen inntraff, hadde Norwegian ikke økonomiske muskler til å komme seg velberget gjennom uten tilførsel av kapital.

Risikoen hvis Norwegian hadde gått konkurs, var at vi hadde hatt ett stort flyselskap igjen i Norge; SAS. Det ville fått konsekvenser både for priser og tilbud. Mange bedrifter er så avhengige av gode flykommunikasjoner, at dyre flybilletter og få avganger hadde blitt oppfattet svært negativt. Og storbyferier ville bli forbeholdt bare et fåtall.

Konkurs eller ikke; koronapandemien vil uansett ramme flytrafikken i mange år framover. Sjøl om Norwegian er berget i denne omgang, vet vi at både SAS og Widerøe sliter. SAS har varslet at de vil si opp inntil 5.000 medarbeidere, 1.500 av dem i Norge. Og Widerøe varslet tidlig at de kutter halvpartene av rutene og permitterer hver tredje ansatt.

For klimaet er det bra at vi flyr mindre. Men med de store avstandene i landet, og med et for dårlig utbygd jernbanetilbud, er vi nødt til å bruke fly mellom landsdelene. Da er vi glade for at Norwegian er reddet og at det fortsatt vil være konkurranse i flytrafikken. Det er den beste oppskriften på et godt rutetilbud til fornuftige priser.