Leder tirsdag 5. mai 2020

Vegvesenet må vurdere fotobokser på Verma

Fra søndagens trafikkontroll på Verma.  Foto: Evy Kavli

Leder

Nok en gang har Utrykningspolitiet hatt trafikkontroll på Verma, og igjen er det nedslående resultat: Tall for onsdag og søndag av til sammen fire kontrolldager på E136 i Romsdalen foreligger, og de viser at til sammen 11 bilførere mistet førerkortet og at 61 fikk forenklete forelegg etter å ha kjørt for fort.

UP gjennomførte kontroller også torsdag og lørdag, men resultatene er det ikke mulig å få tilgang til før tirsdag. Men erfaringsmessig er det grunn til å tro at det også da røk noen førerkort og at det samlet innbrakte noen hundre tusen kroner i statskassa.

Når UP er på trafikkontroll på E136 i Romsdalen, posterer de seg ofte i 60-sona på Verma. Og de er der gjerne i forbindelse med langhelger. Sist helg var det 1. mai på fredag og stor utfart. Forrige gang det ble storfangst, var i høstferien. Den gang var det 32 beslaglagte førerkort og 108 forenkla forelegg.

I forrige ukes kontroller var 102 km/t høgeste målte hastighet. Det er svært fort i tettbygd strøk; det blir anmeldelse og førerkortbeslag på 86 km/t eller mer.

Etter slike trafikkaksjonshelger dukker ofte spørsmålet opp: Er fartsgrensa gjennom Verma for lav, når så mange kjører for fort?

Svaret er nei. For det er flere grunner til at det er redusert hastighet i 60-sona, som ligger mellom to 80-soner. Det er mange avkjøringer, det er en nærbutikk på stedet og det bor folk langs vegen som gjør at det er fare for at både biler og folk plutselig befinner seg i kjørebanen. Derfor er det svært alvorlig at så mange bilister kjører for fort og ikke respekterer 60-sona gjennom Verma og respekterer beboerne som bor langs E136.

Når så mange blir tatt når Utrykningspolitiet er på kontroll, er det grunn til å tro at det er svært mange som kjører for fort gjennom 60-sona når politiet ikke er til stede. Disse førerne gjør det både trafikkfarlig og utrivelig for alle de som bor langs vegen og hele tida må forholde seg til høge og ulovlig høge hastigheter. Derfor må det vurderes å installere automatisk trafikkontroll (ATK), også kalt fotobokser, på Verma. Gevinsten av ATK er lavere hastigheter og økt trafikksikkerhet. Det er det UP også prøver på med sine fartskontroller, men ikke får til.