Leder tirsdag 24. mars 2020

Nå må vi stille opp for butikkene i Rauma

Detaljhandelen har tunge dager på grunn av koronakrisen. Vår oppfordring er å bruke dem, og dette er viktigere enn noen gang.  Foto: Evy Kavli

Leder

Framtida for mange av våre lokale butikker i Rauma er usikker. Koronakrisen gjør at kundene bare handler det mest nødvendige. Når inntektsgrunnlaget for butikkene forsvinner, er det urovekkende tider for flere innehavere og ansatte.

Handels- og tjenestenæringa er betydelig, og ifølge hovedorganisasjonen Virke er det der halvparten av arbeidsplassene i landet finnes.

− Jeg er dypt bekymret for utviklinga vi ser nå. Tusenvis av arbeidsplasser kan forsvinne i løpet av kort tid, uttalte Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke til NTB forleden.

En undersøkelse som Virke har gjennomført, viser at én av fem i faghandelen ikke tror de holder ut i mer enn to uker.

Vi vet at flere i bransjen har drevet virksomheten nærmest fra hånd til munn. De har sørget for at ansatte får lønn, mens egen lønn og/eller utbytte har vært salderingspost. Når så inntektene forsvinner nærmest over natta, er det krise for en bedrift med en svak driftsmargin. Vi krysser fingrene og håper at koronakrisen blir så kortvarig som mulig.

Det er grunn til å frykte at handlevaner endres, dersom nedstengningen av mange samfunnsfunksjoner trekker ut i tid, og en del lokale butikker må holde stengt på grunn av koronaen. Netthandel har for enkelte varegrupper over lang tid vært en betydelig trussel for lokal handelsstand, og hvis Raumas innbyggere i disse tider velger å handle på nett framfor å bruke den lokale butikken, gjør vi vondt verre for lokalsamfunnet.

Nå handler det om å slå ring om handelsstanden og de lokale butikkene. Dette kan vi som innbyggere, og bedrifter i kommunen, gjøre ved å bruke lokal detaljhandel og akseptere at noe er litt dyrere enn i Molde og i Ålesund – eller på en nettbutikk. Det er faktisk prisen vi må betale for å ha et godt utvalg av varer og tjenester i Rauma.

Det er viktigere enn noen gang å handle lokalt. Å handle lokalt er å ta samfunnsansvar.

Vi forlanger alle at samfunnet stiller opp for oss. Nå må vi vise at omtanken er gjensidig.