Leder lørdag 14. mars 2020

Det er tid for å stå sammen, men ikke så altfor tett

Ordfører Yvonne Wold leder krisestaben.  

Leder

Vi er inne i dager og uker – ja, kanskje måneder – som vil bli stående i historiebøkene som noen av de mest krevende i fredstid. Samfunnet er stengt ned. På Åndalsnes var det påtakelig stille etter at den store nasjonale dugnaden var igangsatt.

Torsdag besluttet regjeringen, med støtte fra samtlige partier på Stortinget, å stenge skoler og barnehager, kafeer, treningssentre, kinoer og kulturhus – blant annet. Det er ikke mulig å besøke beboere på Helsehuset. Cruisebåter får ikke slippe turister i land. Ingen idrett. Nå skal vi alle delta i dugnaden for å unngå å spre smitte. Det er liv og helse til dem som ikke tåler en koronasmitte som gjelder. Nå skal vi alle å ta et ansvar i bekjempelsen av de truende koronaviruset, som verdenssamfunnet står overfor.

Statsminister Erna Solberg sa på torsdagens pressekonferanse at dette er «de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid». Og tiltakene vil merkes av hver eneste person i Norge og i ethvert hjem. «I denne perioden vil vi alle få en annerledes hverdag», sa statsministeren.

Blant dem som vil merke stillstanden, er næringslivet. Mange bedrifter må nå stenge dørene og aktiviteten som skaper inntekter, inntil viruset er bekjempet og dagliglivet normaliseres. Det vil dessverre bety at enkelte ansatte blir permittert. Det vil også bety at noen bedrifter får problemer, hvis dette blir langvarig. De kan gå konkurs.

Det er mye bara i regjeringens omfattende økonomiske tiltak for koronakrisen. Men det er noe urovekkende at arbeidstakere må ta så stor del av byrden ved permitteringer. Særlig vil det for de lavtlønte oppleves ekstra belastende plutselig å stå uten arbeid, når lønna reduseres til 62 prosent etter å ha vært permittert i bare to dager. Her burde Staten tatt et mye større ansvar.

I Rauma har krisestaben sørget for å iverksette lokale tiltak basert på råd og pålegg fra sentrale myndigheter. De har så langt vi har sett gjort kloke vurderinger, og vært i forkant. Det er betryggende for innbyggerne.

Dagene og ukene vi nå går inn i vil sette hele samfunnet på stor prøve. Statsministerens minner oss om det viktigste i den situasjonen vi nå er i: «Vi må bry oss om hverandre og hjelpe hverandre som best vi kan.»