Leder torsdag 12. mars 2020

Vi må ta høgde for at 1.000 personer i Rauma blir sjuke

Jon Sverre Aursand, kommuneoverlege i Rauma.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Ringvirkningene av koronaviruset brer om seg. Stadig flere blir smittet, og i Rauma er en person blitt satt i karantene etter å ha vært på reise i Østerrike. I tillegg er særlig turistnæringa rammet av kanselleringer. Fortsetter dette framover, vil det ikke overraske oss at bedrifter i Rauma er nødt til å permittere ansatte for å komme seg gjennom denne krevende perioden. For dersom gjestene ikke tør reise, er det ingen å holde åpent for.

Den helsemessige situasjonen rundt koronasmitten er alvorlig og ikke under kontroll. Nå tar Folkehelseinstituttet høgde for at 2,2 millioner mennesker i Norge kan bli smittet i løpet av det kommende året. Og de regner videre med at én av tre smittete vil bli syke. Det tilsvarer drøyt 733.000 personer. Omregnet til Rauma betyr det 3.059 personer i Rauma som blir smittet og 1.019 personer som blir syke. For kommunehelsetjenesten er dette en meget krevende oppgave, både å planlegge, kommunisere og gjennomføre.

Kommuneoverlegen i Rauma har allerede iverksatt tiltak. Blant annet vil de opprette et legekontor nummer to for å redusere sårbarheten til legebemanning. Og det er innført restriksjoner for besøk hos kommunale virksomheter og for arrangement. Kommuneoverlegen har for eksempel beordret avlysing av konserten med Ingrid Sæbø neste helg i Voll kyrkje. Det mener vi er en klok beslutning.

Det er viktig at vi alle følger kommunehelsetjenesten og øvrige helsemyndigheters råd. Det handler i første rekke om å begrense utbredelsen av koronasmitten, for særlig å unngå at personer med dårlig immunforsvar blir alvorlig syke. Og det handler om å få kontroll på smitten. Og det gjør vi best med å ta forholdsreglene som myndighetene råder oss til. Dette er ikke tiden for å trosse myndighetenes råd og pålegg, selv om også vi ser at sentrale myndigheter har gjort noen feilvurderinger undervegs.

Vi minner om de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet:

  • For å hindre smitte bør du unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Hold minst én meters avstand til personer med luftvegsinfeksjoner, og nys/host i et papirtørkle som kastes etterpå
  • God håndhygiene, både hos friske og syke, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig
  • Heng opp plakater med smittevernråd der hvor folk ferdes. Du finner dem på Helsedirektoratets nettsider