Leder tirsdag 10. mars 2020

Tross skuffende søkertall er det ingen grunn til å gi opp

Oktober 2019. Stortingsrepresentant Marianne Synnes Emblemsvåg (H) kunne komme med en budsjettlekkasje; RVS får landslinje i bratt friluftsliv. Fra venstre Ronny Antonsen, Susanne Johansen, Øyvind Hovde, Arne Hop, Eva Leergaard, Marianne Synnes Emblemsvåg og Lars Olav Hustad.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

At bare to elever har søkt på de tolv studieplassene i bratt friluftsliv ved Rauma videregående skole, var en kraftig nedtur. Nå er håpet at elevene finnes, men at de ikke vet at det nye tilbudet på Åndalsnes finnes.

Før helga kom søkertallene for de videregående skolene i fylket. Og det er definitivt noe å glede seg over for alle dem som har et bankende hjerte for Rauma videregående skole. Blant annet at det er 31 søkere på 30 plasser ved VG1 studiespesialisering. Dessuten blir restaurant- og matfag stadig mer populært. I år var det ni søkere på 15 plasser, noe som er klart bedre enn for to år siden da det ikke var søkere nok til å starte tilbudet.

Men at elevene svikter studietilbud som helse- og oppvekstfag, helsearbeiderfag og automasjon, er urovekkende. At det er færre enn seks søkere på hvert av studietilbudene, betyr at det er fare for at linjene ikke startes opp.

Urovekkende er det også at den nye landslinja bratt friluftsliv bare fikk to søkere. Da nyheten kom i oktober i fjor, sa en begeistret RVS-rektor Eva Leergaard at noe mindre enn tolv søkere ville være et nederlag. Men hun sa også at det ville bli en omfattende jobb å rekruttere elever. I tida etterpå har skolen brukt mye ressurser for å gjøre linja kjent.

Sviktende søkertall oppleves naturlig nok som et nederlag, og noe som gir grunn til usikkerhet. Er det fordi man ikke kunne starte tidligere med markedsføring av tilbudet at responsen ble så laber? Oppleves et helt nytt tilbud som usikkert? Har man ikke nådd ut til potensielle søkere? Eller enda verre: Er det rett og slett for liten interesse for tilbudet? Vi håper og tror at det siste ikke er tilfelle.

Videregående skoler i distriktene opplever en stadig større konkurranse fra byskolene. Vi har fortsatt tru på at bratt friluftsliv er et smart grep for å møte sentraliseringen. Den trua må også de ansatte ved Rauma videregående skole ha, og fortsette jobben med å gjøre landslinja kjent rundt om i landet. Det er ingen grunn til å gi opp nå.