Leder torsdag 5. mars 2020

Rimelige boliger er et pre for Rauma

Vi tror en rimeligere inngangsbillett til boligmarkedet kan friste unge til å etablere seg i Rauma.  

Leder

Det er krevende for unge mennesker å skulle etablere seg i boligmarkedet. Mange av de unge søker til de store byene, men der er det så høge boligpriser, at inngangsbilletten for flere av dem ikke er overkommelig. Her har Rauma noe storbyene ikke har: Muligheter for å kjøpe rimelig bolig.

I dagens utgave av Åndalsnes Avis har vi snakket med en rådgiver i Sparebanken Møre om hvilke krav de stiller til en førstegangs boligkjøper som må finansiere ved hjelp av lån. Nøkkelord er sikker jobb, stabil inntekt og en egenkapitalandel på 15 prosent. For mange er det vanskelig å stille med så mye i egenkapital. For ei leilighet som koster to millioner kroner, må en ung i etableringsfasen sjøl bidra der og da med 300.000 kroner.

Det er mange som sliter med å kunne oppfylle de strenge kravene som bankene stiller – og jo høgere boligpriser, dess verre er det. Men det er fullt mulig for unge mennesker å etablere seg utenom de store byene. Og heldigvis er det flere som allerede gjør det. Vi skulle imidlertid sett at enda flere ser mulighetene og det unike tilbudet i en kommune som Rauma.

Rauma har et skrikende behov for tilvekst av flere innbyggere – og særlig av unge mennesker i produktiv alder. Fødselstallene er urovekkende lave i Rauma. Etter 87 fødsler i 2017, sank det til 60 i 2018 og 57 i 2019.

Hva med å bruke boligprisene enda mer aktivt i markedsføringen av kommunen?

Tall fra Kartverket forteller at gjennomsnittsprisen for en enebolig i fjor i Rauma var på knapt to millioner kroner. Sjøl om det også er omsatt boliger for mer enn det dobbelte, finnes det flere eneboliger som går for langt lavere summer enn det. Og særlig hvis man aksepterer å bosette utenfor Åndalsnes sentrum er det med andre ord muligheter for dem som ikke vil bruke alle pengene på bolig.

I Rauma kan man faktisk kjøpe en stor enebolig til prisen av en ettromsleilighet i en storby. Og kanskje får man her både egen hage, garasje og vedskog på kjøpet. Vi tror at det kan friste de unge.