Leder tirsdag 3. mars 2020

Covid-19 kommer nærmere, men ingen grunn til panikk

Tar forholdsregler: Ved Tindekaia blir turistene møtt med informasjonsplakater som forteller at de må ringe lege dersom de har symptomer på covid-19.Foto: Per-Kristian Bratteng 

Leder

I takt med at Verdens helseorganisasjon (WHO) har hevet risikonivået gradvis, har koronaviruset Covid-19 kommet nærmere og nærmere oss. I Rauma har foreløpig ingen fått påvist sjukdommen, men også i vår kommune tar helsevesenet sine forholdsregler og forbereder seg på et større utbrudd.

Ved apotekene i Rauma har det vært økt pågang for å få tak i både munnbind og Antibac. Det er tydelige tegn på at også innbyggerne tenker på smitteforebygging. Og med den massive mediedekningen av koronasmitten, som i desember ble påvist første gang i Wuhan i Kina, er det ikke annet å vente enn at innbyggerne blir noe bekymret og vil være forsiktige.

Koronaviruset er smittsomt, og mest sannsynlig vil mange bli smittet, kanskje så mye som 25 prosent av befolkningen. Men det er kun de aller, aller færreste som blir alvorlig sjuke, og enda færre som risikerer å dø. Da SARS herjet for 17 år siden, var dødeligheten høgere enn hva som gjelder for dagens virus.

Helsemyndighetene i Norge jobber på spreng for å få kontroll på situasjonen. Søndag ble det innført nye karanteneregler for alle ansatte i helse- og omsorgssektoren. Ansatte som har vært i områder med vedvarende spredning, må holde seg heime fra jobb i 14 dager.

Vi kan også i dagens avis lese at reiselivet lokalt allerede merker konsekvensene av utbruddet av koronaviruset. Flere avbestillinger har kommet fordi bedrifter har innført reiseforbud.

Det er ikke noen grunn for de aller, aller fleste av oss til sjøl å frykte å bli sjuk. Vi bør i stedet sørge for at vi, dersom vi blir bærere av koronaviruset, ikke smitter mennesker som er i faresonen.

Folkehelseinstituttet viktigste smittevernråd er å unngå å hoste og nyse direkte på andre og å være nøye med håndhygienen. Vask hendene med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk, er rådet som gis.

Vi må ta smittevern på alvor, men det er ingen grunn til panikk. Frykt og panikk kan i stedet øke helsefaren.