Leder:

«Nye aktivitetstilbud gir økt trivsel og etableringslyst»

Fikk penger: Holmemstranda IL jubler over 100.000 kroner og er i ferd med å realisere friidrettsbanen.  Foto: Even Ørjasæter

For en kommune som ønsker folketallsvekst, er aktive bygder helt avgjørende for at Rauma skal lykkes.

Leder

Frivillige i Holmemstranda IL legger til rette for trivsel og bolyst på Nordsida. De er nå i ferd med å få realisert en ny friidrettsbane på Åfarnes. Investeringen gir barna nye aktivitetstilbud, og satsingen er av stor betydning for hele kommunen.


Holmemstranda IL får pengestøtte fra Sparebanken Møre:

100.000 til nytt anlegg

Det var mange smil å se da Holmemstranda IL fikk utlevert en sjekk på 100.000 kroner til det nye anlegget sitt.


Torsdag fikk klubben overrakt 100.000 kroner fra Sparebanken Møre, og kvelden før vedtok Rauma kommunestyre å forskottere spillemidler og momskompensasjon på 670.000 kroner til prosjektet. Dermed ligger alt til rette for at anlegget kan stå ferdig til sommeren. Pengene er et betydelig bidrag til å redusere klubbens andel av egenkapitalen.

Holmemstranda IL er svært aktiv og står bak byggingen av en tursti og tilhørende gapahuk rundt Herjevatnet og har også vært med på å bygge et flerbrukshus på Åfarnes. Turstien er svært godt besøkt og gjør at folk kommer seg ut og i aktivitet.

Nå er de i ferd med å realisere et idrettsanlegg til rundt 1,2 millioner kroner. For en liten klubb er dette et betydelig løft og modig gjort. Det er derfor all grunn til å bli både imponert og begeistret over hva de er i ferd med å få til.

For en kommune som ønsker folketallsvekst, er aktive bygder helt avgjørende for at Rauma skal lykkes. Da trenger vi klubber og folk som i Holmemstranda IL, som sørger for trivsel, samhold og at ungene har et bredt aktivitetstilbud. Kommunen har som kjent klargjort 16 boligtomter for salg på Åfarnes. Aktive og vitale idrettslag kan lokke flere til bygda, og frivillige på Nordsida gjør hva de kan for at folk får øynene opp for Åfarnes-området.

For idretten i Rauma er friidrettsbanen de nå bygger en verdifull tilvekst. Fra før er det et godt og aktivt friidrettsmiljø i Måndalen IL med et flott anlegg både for innendørs- og utendørsaktiviteter. Med ny bane på Åfarnes er det grunn til å tro at vi med Holmemstranda IL kan vente et oppsving for friidretten i kommunen. Det er noe alle tjener på.