Leder lørdag 15. februar 2020

Elever som mobbes har ikke tid til å vente lenger

Lars Olav Hustad (H) la fram fellesforslaget, som fikk flertall. Nå blir det én ansatt i skolen som kun skal jobbe med mobbeproblemet.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Det er så bra at politikerne handler, og ikke bare prater. Nå får Rauma en person ansatt i skolen som kun skal jobbe for å bekjempe mobbeproblemet.

Og det trengs sårt. Hvis vi skal legge Elevundersøkelsen til grunn for situasjonen rundt mobbing i Rauma-skolen, så opplever hvert tiende barn i kommunen mobbing på skolen. De mobbes av andre elever, gjennom digitale medier og/eller av voksne. Det er vondt å tenke på hvordan disse har det.

Skolen får en ansatt som bare skal jobbe med mobbing

Rauma får en ansatt som kun skal jobbe med å bekjempe mobbing i skolen.


Mobbing i Rauma-skolen er et mye større problem enn politikerne fikk vite i onsdagens møte. Mens skolesjefen i sitt saksframlegg til kommunestyret ga inntrykk av at situasjonen ikke er særlig endret etter den siste Elevundersøkelsen fra seinhøsten 2018, er resultatene mye verre når skoleporten.no dagen etter kommunestyremøtet offentliggjør tallene for 2019:

  • Det er blitt mye mer mobbing på skolene i Rauma. En mye høgere andel elever enn i fjor mobbes – særlig stor er økningen på 7. trinn. I 2019 svarer 13,5 prosent av elevene på 7. trinn at de opplever mobbing på skolen. Tallene for 2018 var 8,3 prosent i 2018
  • På 7. trinn i Rauma er det dramatisk mer mobbing enn det er både i Møre og Romsdal fylke og i landet som helhet

Når det nå dokumenteres at mobbeproblemet er verre enn man trodde, er vi om mulig enda tryggere på at vedtaket om konkret å gjøre noe er riktig. Et knapt mindretall i kommunestyret ønsket å utsette saka, men det skal vi være glade for ikke skjedde. Vi har ikke tid til ikke å gjøre noe. Det må handles. Og det haster.

Elevundersøkelsen 2019: Mer mobbing på Rauma-skolene

En økende andel skoleelever i Rauma opplever at de mobbes.


I vedtaket heter det at «Rauma kommune vil ansette eller omdisponere en person som skal dedikeres arbeidet mot mobbing i Rauma-skolen. Vedkommende starter arbeidet seinest 1. august 2020.»

Med tanke på de voksende utfordringene med mobbing i Rauma-skolen, må skolesjefen allerede i inneværende skoleår sørge for å få på plass personen som skal jobbe med mobbeproblemet. Og rådmannen må merke seg at det politiske flertallet i kommunestyret var tydelig i sitt vedtak: Vi har ikke tid til å vente lenge på tiltak. Og elevene har ikke tid til å vente.


Nå er det samling i bånn. Nå må både skoleledelsen, lærere, foreldre/foresatte og elever dra i samme retning for å få slutt på at skoleelever mobbes.