Leder lørdag 8. februar

Trafikkfarlige tungbiler må lukes bort fra vegene

"For at trafikksikkerheten på vegene skal ivaretas på best mulig måte, har vi et ønske om enda flere tungbilkontroller"

Kontrollerer: Ved kontrollstasjonen i Romsdalen ble til sammen 1.491 tunge kjøretøy stanset i fjor. 8Foto: Per-Kristian Bratteng 

For at trafikksikkerheten på vegene skal ivaretas på best mulig måte, har vi et ønske om enda flere tungbilkontroller

Leder

Statens vegvesen har i 2019 gitt 428 kjøretøy forbud mot å kjøre videre etter tungbilkontroller i Romsdalen. Antallet er skremmende høgt og forteller om hvor viktig det er at det er stor kontrollaktivitet ved kontrollstasjonen på Marstein.

Torsdag kunne Åndalsnes Avis fortelle om resultatet av fjorårets tungbilkontroller i Romsdalen. Tallene fra Statens vegvesen viser at til sammen 1.491 kjøretøy ble stanset. Av dem hadde 772 feil eller mangler av noe slag. 428 fikk kjøreforbud, 180 fikk gebyrer og 19 førere ble anmeldt.

At over halvparten av de kontrollerte kjøretøyene har feil og mangler, er ikke i seg sjøl oppsiktsvekkende, ifølge Statens vegvesen. Helst skulle andelen vært enda høgere. – Det er en målsetting for oss å ha høg treffprosent. Ved hjelp av dyktige kontrollører med god magefølelse, samt ulike tekniske hjelpemidler, blir vi stadig bedre på å plukke ut de riktige sjåførene til kontroll, sier fagleder for tungbilkontrollen i Møre og Romsdal, Leif Jarle Bergseth.

For at trafikksikkerheten på vegene skal ivaretas på best mulig måte, har vi et ønske om enda flere tungbilkontroller. Samtidig har vi forståelse for at de lovlydige transportørene synes hyppige kontroller er ei plage fordi de taper verdifull tid. Derfor er det prisverdig at Vegvesenets kontrollører har som mål å plukke ut bare dem som skal stanses, og la de andrte få kjøre uavbutt.

Trafikksikkerheten må tas på største alvor. Daglig passerer det 525 tungbiler (2018-tall) opp og nedpå E136 i Romsdalen, ifølge Statens vegvesens egne trafikktellinger. Tallene fra tungbilkontrollene forteller at en høg andel kjøretøyer har feil og mangler og representerer en ulykkesrisiko. Disse må bort fra trafikken. Derfor er det betryggende at Statens vegvesen har bygd en ny kontrollstasjon på Marstein og med den er i stand til hyppige kontroller.