Leder torsdag 6. februar 2020

Et skoletilbud som kler Norges tindehovedstad

"Med studiespesialisering i bratt friluftsliv får skolen enda et nytt bein å stå på, og attpåtil med statlig finansiering"

Det er viktig at prosjektleder Sturla Grøtta Grav lykkes med å fylle bratt friluftslivsklassen på Rauma videregående skole.  Foto: Stein Siem

Leder

Det er av stor betydning at Rauma videregående skole (RVS) lykkes med å rekruttere nok elever til det nye landslinjetilbudet som igangsettes fra høsten. Fylles plassene opp, vil studiespesialisering i bratt friluftsliv gjøre RVS enda mer kjent ut over fylkesgrensene.

Fra før har skolen opparbeidet et godt renomme, kanskje først og fremst på grunn av den solide posisjonen den har hatt i restaurant og matfag. Det er ikke få kokker rundt om i landet som har bakgrunnen sin fra skolekjøkkenet på RVS.

Nå henvender skolen seg til en ny gruppe elever; klatreinteresserte ungdommer fra hele landet. Skolen lokker med at elevene både kan drive et aktivt friluftsliv og samtidig få generell studiekompetanse. Målet er å få 12 elever på hvert årstrinn.

«Med programfagene i bratt friluftsliv får elevene dessuten formell kvalifisering på grunnleggende nivå knyttet til fordjupning i ski og klatring. Kvalifiseringen vil være i samsvar med nasjonale standarder. Utdanningen innebærer også praktisk erfaring som turleder innen naturbasert reiseliv», skriver skolen på sine egne nettsider, der den presenterer tilbudet.

Med studiespesialisering i bratt friluftsliv får skolen enda et nytt bein å stå på, og attpåtil med statlig finansiering. Staten betaler 400.000 kroner for høsten 2020 og forplikter seg til å finansiere tilbudet i fortsettelsen. Det er ingen tidsbegrensning for studietilbudet. RVS får dermed en spydspiss, en nisje, innenfor et programområde som ingen andre skoler i landet i landet er i nærheten av å ha.

Ordningen med landslinje skal bidra til å sikre at elever fra hele landet har et nasjonalt tilbud i små og/eller kostbare tilbud i videregående opplæring.

For hele Rauma-samfunnet har den videregående skolen stor betydning, og ethvert tilbud som kan styrke posisjonen og attraktiviteten, hilses velkommen. Her har man klart å skaffe statlige midler til et skoletilbud som er unikt og som kler Norges tindehovedstad.

Nå handler alt om å fylle bratt friluftslivslinja med 12 elever. Vi håper skolen lykkes også med det arbeidet.