Leder tirsdag 4. februar 2020:

Nye utsettelser svekker tilliten til myndighetene

Utsatt – igjen: Bompengeinnkrevingen skulle være over i månedsskiftet januar/februar. Men det er utsatt på ubestemt tid.Foto: Per-Kristian Bratteng 

Leder

Nok en gang opplever bilistene at myndighetene ikke holder hva de lover. Først fikk vi vite at bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen skulle fjernes så snart som mulig på nyåret. En måned seinere ble det justert til månedsskiftet januar/februar. Og på overtid venter vi fortsatt på at bommen skal fjernes.

Vi merker oss at Samferdselsdepartementet sist torsdag sa at «alt ligger til rette for at bommen kan fjernes, men endelig dato er ikke bestemt». Derfor skjønner vi ikke at man ikke bare trekker ut kontakten på bomstasjonen.

Selvfølgelig er det glede over at regjeringa gjennom bompengeforliket besluttet å legge ned bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen. For brukerne av vegen, og i særdeleshet folk på Vågstranda som bor mellom bommene, ble lovnaden fra statsminister Erna Solberg (H) mottatt med jubel. Og det var også godt å konstatere at den gode politiske jobben som er gjort lokalt ga resultat.

Men for brukerne av E136, som ser slutten på bompengene på tunneldelen av prosjektet, er det frustrerende at man må fortsette å betale bompenger. Og når myndighetene vet at alle formaliteter er på plass; hvorfor kan man ikke da skru av bompengeinnkrevingen med en gang? Når enden på visa er at bomstasjonen skal bort, oppleves det smålig at bilistene skal fortsette å betale for å bruke vegen. Eller er det flere skjær i sjøen som myndighetene må manøvrere seg rundt?

Det er forståelig at Samferdselsdepartementet må forsikre seg om at Staten betaler det man har lovd å betale, verken mer eller mindre. Det er forklaringen på ekstrarundene som fordret positive vedtak både i Vestnes kommune, Rauma kommune og fylkeskommunen. Og vi har tillit til at tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mer enn gjerne skulle kommet og revet bomstasjonen utenfor tunnelen, hvis han bare hadde kunnet gjøre det. Men Dale har nok ikke i iveren etter å skrote et bompengeprosjekt sett at byråkratiet og politiske beslutninger tok mer tid enn han trodde og håpet.

Når flere med oppgitthet etter stadige forsinkelser, uttrykker om bomrivingen at «Jeg tror det ikke før jeg får se det», er det uheldig for tilliten til myndighetene og politikerne. Derfor vil det være lurt om Samferdselsdepartementet trykker på gassen og sørger for at bomstasjonen fjernes. Det kan være med å gjenreise en frynsete tillit som folket har fått til Staten.