Leder lørdag 18. januar 2020:

Sjølbetjening er et godt supplement til betjent kasse

"Vi har til nå ikke sett en eneste sjølbetjent kasse som full og helt kan erstatte en hyggelig, kunnskapsrik og serviceinnstilt butikkmedarbeider"

Tre sjølbetjente kasser: Butikksjef Liss Pedersen på Coop Extra.  Foto: Even Ørjasæter

Leder

Sjølbetjente kasser er på full fart inn i handelsnæringa. Mens eierne vil styrke seg i konkurransen og følge med i den teknologiske utviklinga, er det en uro for at ansatte kan miste jobben i effektivitetsjaget. Men er sjølbetjeningen så negativt?

I torsdagens Åndalsnes Avis kunne vi fortelle om Coop Extra på Åndalsnes, som fra 7. januar tok i bruk tre sjølbetjente kasser. Nå kan kundene sjøl skanne matvarene, veie frukten og betale med kort – uten at ansatte er borti varene eller tar imot betalinga. Kundene skal altså gjøre jobben sjøl. Men bare de som sjøl vil, for fortsatt vil det være ei betjent kasse på butikken.

På Åndalsnes er ordningen ny. Men i byene blir det stadig flere butikker med sjølbetjening og ute i verden har dette vært vanlig i mange år. – Framtida har kommet til Næs, sa butikksjef Liss Pedersen til Åndalsnes Avis muntert, men også med en alvorlig undertone. For automatiserte kasser vil nok stadig flere butikker ta i bruk.

Om det nye er en fordel for kundene diskuteres heftig, blant annet i sosiale medier. Noen er negative og mener at vi kunder, med å bruke sjølbetjente kasser, gjør jobben for butikkeierne, og at ansatte dermed presses ut av jobbene sine. Når vi vet at 100.000 mennesker i Norge jobber i dagligvarebransjen, er det forståelig at dette betyr mye for mange.

Det er grunn til å føle en viss uro for at ordningen også ekskluderer noen fordi de sjølbetjente kassene krever en viss teknologisk innsikt og forståelse. Og skulle kassene bli helautomatisert, mister vi også den gode praten i kassa.

Men noen er av en helt annen mening og gledes over framskrittet. Skal man handle raskt og effektivt, er sjølbetjening et stort pluss for kundene. Null kø og venting gir en bedre handleopplevelse. Og reduserte kostnader i butikken bør komme oss som forbrukere og kunder til gode i form av rimeligere varer.

Åndalsnes Avis mener at sjølbetjente kasser i butikkene er et steg i riktig retning. Men foreløpig er løsningen for dårlig for dem som skal handle mye. Derfor ser vi det foreløpig bare som et supplement til de betjente kassene. Vi har til nå ikke sett en eneste sjølbetjent kasse som full og helt kan erstatte en hyggelig, kunnskapsrik og serviceinnstilt butikkmedarbeider.