Leder torsdag 16. januar 2020

Elevene har skjønt at lokale bidrag nytter i miljøkampen

Etter at elevrådet ved Åndalsnes barneskole hadde snakket om plastsortering, tok sjuendeklassingene Tuva Bersås Johnsen og Mira Meyer Seppänen ansvar og skrev brev til kommunen. Nå blir det plastsortering på barneskolen og i alle andre kommunale bygg.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leder

Det nytter å engasjere seg i miljøvern – også lokalt. Det har elevrådet ved Åndalsnes barneskole fått erfare. For nå har de bidratt til at det fra neste skoleår legges til rette for kildesortering på alle kommunale bygg i kommunen.

Det var et brev fra elevrådet ved Åndalsnes barneskole til kommunen som var utløsende. I brevet ønsket de større fokus på kildesortering på skolen. Kommunen tok henvendelsen på største alvor og har startet planleggingen med å finne gode kildesorteringsløsninger for alle kommunale bygg. Bra, Rauma kommune!

Det er ingen tvil om at elevene har gode og viktige poeng. I brevet skriver de at «Hver dag blir det kastet masse plastikk her på Åndalsnes barneskole. Det er plastikk på nesten alt f.eks.: Melkekorkene, yoghurtboksene, nuddelpakkene, nye bøker, viskelær, blyanter osv. Det tar minst 3 mnd, før en melkekartong blir til mikroplast.»

Og de påpeker at forskere ikke er sikre på om mikroplast kan brytes helt ned: «En rapport fra Word Economics Forum sier at innen 2050 er det mer plastikk en fisk i havet. Det tar 6 uker til 600 år å bryte ned søppel i havet. Også dyrene og menneskene på land påvirkes av klimaforandringene. Derfor vil vi ha plastcontainer utafor skolen vår. Så skal vi elevene sortere plast på klasserommene og bære det ut.»

Den globale miljøorganisasjonen WWF skriver at hvert minutt havner minst 15 tonn plast i havet. Og hvis utviklinga fortsetter, er det en frykt for at tallet har steget til 60 tonn pr. minutt i 2050. Da kan altså vekta av plast i havet ha oversteget vekta av fisk der.

Plast er viktig i industrien og unik som emballasje. Men vi er nødt til å samle inn brukt plast og unngå at det havner i naturen og i havet. Når Rauma kommune nå går i gang og planlegger kildesortering på alle kommunale bygg, er det et bidrag for å få kontroll på plastavfallet.

Det blir av og til sagt at det hjelper så lite det vi gjør lokalt – det blir som dråpen i havet. Til det er det å si at; ja, det er litt riktig. Men hvis alle resignerer lokalt, får vi ikke gjort noe med problemene. Det har elevrådet ved Åndalsnes barneskole forstått, og de fortjener skryt for initiativet.

Leder