Leder lørdag 11. januar 2020:

Trivsel er helt avgjørende

Astrid (86) og Kjell (88) Venås bor på Måndalen omsorgssenter og stortrives.   Foto: Kjetil Svanemyr

Leder

Innbyggerne i Rauma er mer fornøyd enn for to år siden. I den siste borgerundersøkelsen svarer de at kommunen er blitt enda bedre å bo og å leve i. Dette er godt nytt for alle som er glad i Rauma.

Raumas politikere har store ambisjoner for folketallsutviklinga og ønsker at SSBs dystre spådommer om forgubbing skal slås tilbake og motbevises. Skal det lykkes, er det avgjørende at de som bor i kommunen trives og at de framsnakker Rauma som en god kommune å bo i. Vi må beholde de innbyggerne vi har, og det er behov for særlig unge nyinnflyttere som vil leve familielivet i Rauma.

Vi konstaterer at det er en signifikant – en ikke tilfeldig – økning i andelen som svarer at de vil anbefale kommunen som bosted. Og det er også en svært stor andel som sier at de bor i kommunen om fem år; større andel enn både i 2017 og landstall for 2018. Det er lovende.

Det er drikkevannet som scorer aller best med 93 poeng av 100 mulige. Aldri før er det målt så høg tilfredshet på drikkevann.

Det er også fint å se framgangen på innbyggernes oppfatning av eldreomsorgen i kommunen. Siden forrige undersøkelse er det nye Helsehuset tatt i bruk og opplevelsen av eldreomsorgen er signifikant økende siden 2017. For en kommune som har brukt flere hundre millioner kroner på Helsehuset og legger ned store ressurser i å drifte helse og omsorg på en smartere og mer effektiv måte, er tilbakemeldinga fra innbyggerne et klapp på skuldra til alle som jobber i og med helse og omsorg. Det er et signal om at Rauma kommune er på rett veg.

Intervjuet vi i dag har med Astrid (86) og Kjell (88) Venås bekrefter dette. – Vi tenker ikke at vi bor på en gamleheim. Det oppleves mer som å bo på et hotell, og en må bare beundre alle de dyktige ansatte som jobber her, sier Astrid Venås i intervjuet.

Men Borgerundersøkelsen 2019 forteller også om alvorlige utfordringer å ta tak i. Overordnet viser undersøkelsen at de unge er minst fornøyd mens de godt voksne trives aller best. Helt konkret scorer gang og sykkelstier dårlig, det samme gjør byggesaksbehandling, veger, kollektivtilbudet, ungdomstilbudet, utdanningstilbudet, renovasjon, sjukehustilbud, politikernes lytting til innbyggerne og innbyggernes opplevelse av innflytelse. Noen av utfordringene er vi prisgitt andre, men det er nok av andre punkt å ta tak i for å gjøre Rauma enda bedre å bo og leve i.