Leder torsdag 9. januar 2020:

Nye regler må ikke ødelegge for turistfiske som næring

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp). 

Leder

Det er på høg tid at reglene for å ta med fisk over landegrensa strammes inn. Derfor er det bra at fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) med sitt forslag til regelendring i turistfisket nå legger hindringer i vegen for de kriminelle tjuvfiskerne.

Turistfisket er en viktig del av verdiskapingen langs kysten og et ettertraktet opplevelsesprodukt. Det bidrar både til inntekter og sørger for økt sysselsetting langs hele norskekysten. Det er titalls bedrifter i Rauma som tilbyr båtutleie og legger til rette for turistfiske.

I dag kan gjester ved registrerte turistfiskebedrifter ta med 20 kilo fisk over grensa, utførselskvoten for alle andre er på ti kilo.

Det er viktig at turistfisket får fortsette. Men det må reguleres fordi fisket har flere negative sider som myndighetene må komme til livs. Det er i dag ikke kontroll over hvor mye fisk som tas opp av turister, og det er avdekket at enkelte utenlandske «sportsfiskere» driver organisert kriminalitet og er en konkurrent til den norske kystfiskeflåten. At de samme fiskerne bare tar med fileten, og kaster viktig fiskeråstoff, gjør at konfliktnivået er tiltakende mellom turistnæringa, fiskere og kystbefolkningen.

Fiskeriministeren har sendt ut på høring et nytt forslag:

  • Ny utførselskvote, man har kun adgang til å ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet.
  • Utførselskvota endres fra å tillate utførsel av fiskefilet til å kun tillate å ta med hel fisk (sløyd og hodekappet).
  • En tydeliggjøring av informasjonsplikten hos turistfiskevirksomheter til å informere om regelverket, herunder kravet til fangstrapportering.

Forslagene skal øke bærekraftigheten til fiskerinæringa og hindre sløsing med ressurser og smugling.

Det er bra at fiskeriminister Harald T. Nesvik går aktivt inn og vil løse problemet med ulovlig turistfiske. Med kun å tillate utførsel etter fiske ved turistfiskevirksomheter, tar han et næringspolitisk grep for å styrke turismen. Det er bra. Men forslaget om bare å tillate utførsel av hel fisk, og ikke fileter, kan være et for strengt tiltak som nærmest gjør det uinteressant for utlendinger å oppsøke denne formen for opplevelsesbasert turisme. Myndighetene må ikke ødelegge turistfisket, som er en viktig inntektskilde for mange reiselivsbedrifter også i Rauma.