Leder tirsdag 7. januar 2020

Det monner lite globalt, men Equinor viser endringsvilje

"Det må bare gjøres så mye, mye mer for å løse klimautfordringene."

Johan Sverdrup-feltet sett fra luften. Equinor vil gjøre kraftige kutt i klimagassutslippene fra alle sine felt og anlegg.  Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Leder

Equinor, LO og NHO er enige om å redusere all klimagassutslipp fra felt og landanlegg ned mot null innen 2050. Kuttet utgjør ifølge Equinor-sjef Eldar Sætre 25 prosent av de totale norske CO2-utslippene i dag.

Klimagasskuttet monner godt når vi ser Norge isolert, men globalt må det tas langt større og mer radikale grep for at vi skal nå klimamålene som er satt i Parisavtalen.

Ifølge NTB er Equinors nye ambisjon å redusere de samlete klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot null utslipp innen 2050. Det innebærer et kutt på over fem millioner tonn CO2 innen 2030.

Klimagasskuttene skal blant annet komme gjennom økt elektrifisering og bruk av vindturbiner på steder en ikke får til å elektrifisere fra land. For oljeselskapene er satsingen beregnet å koste 50 milliarder kroner.

Det er all grunn til å rose Equinor, LO og NHO for at de setter ambisiøse klimamål. Det er helt nødvendig å ta klimasats for å nå Parisavtalen og den globale innsatsen for å unngå oppvarming over 1.5°C. Men dette er bare ett steg på vegen.

Ikke bare monner det lite globalt dersom Norge fram mot 2050 klarer å kutte å klimagassutslippene fra norsk oljeproduksjon: Det er ikke i oljeproduksjonen at utslippene er størst, men på forbruket av olje. Ifølge NRK er utslippene forbundet med utvinning av ett tonn norsk olje i snitt er på rundt 60 kg CO2. Forbrenning av oljen gir utslipp på rundt 3.000 kilo CO2. «Selve utvinningen står altså bare for et par prosent av de totale utslippene forbundet med norsk olje», ifølge NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.

Det betyr at Norge og verden er nødt til å kutte der det monner mye mer; på forbruket av olje. For å komme dit må det samarbeides internasjonalt, og tas langt tøffere grep enn å kutte klimagassen i oljeproduksjonen i et lite land som Norge. Men Equinor, LO og NHO skal ha ros for at de viser retningen og en vilje til endring. Det må bare gjøres så mye, mye mer for å løse klimautfordringene.