Leder tirsdag 31. desember 2019:

Det var tiåret da vi la grunnlaget for turismen

«Alle» vil gå Romsdalseggen. Sammen med Trollstigen er den en av de mest kjente reiselivsproduktene i fylket.  

Leder

På veg inn i 2020-åra kan vi se tilbake på et tiår med vekst og utvikling på flere områder i Rauma. Og kanskje er det alt som har skjedd innenfor reiselivet som har preget kommunen aller mest. Tindesenteret er bygd og blitt et signalbygg i Åndalsnes sentrum, Tindekaia, kan etter utvidelsen, ta imot langt større cruiseskip enn før, plutselig skal «hele Norge» gå Romsdalseggen, Romsdalsstigen Via Ferrata er blant nye opplevelsestilbud og om vel ett år skal gondolen til Nesaksla være ferdigbygd.

Det er brukt mange titalls millioner på å renovere Åndalsnes sentrum. Den lille alpebyen på Nordvestlandet er blitt tindehovedstaden og er styrket som reiselivsdestinasjon. Nå er vi klar for å tilby turistene aktiviteter og opplevelser i åra som kommer.

Håpet er at satsingen også skal gi flere arbeidsplasser, folketallsvekst og økt aktivitet. For sjøl om Rauma er blant kommunene med lavest arbeidsledighet i fylket, er det store demografiske utfordringer. Det blir i åra framover flere eldre og færre yngre. Vi må lykkes med satsingen på reiselivet.

Men det må også lykkes med helsehuset. Det største økonomiske løftet det siste tiåret for kommunen har vært å realisere Rauma helsehus. Det er blitt navet i all helse og omsorg. Med helsehuset ble det færre heldøgns institusjonsplasser, og kommunen la til rette for at folk skal bo heime lengst mulig. På den måten skal kommunen på sikt bruke mindre tid og penger til pleie og omsorg.

Det har det siste tiåret skjedd store ting med kommunikasjonene i Rauma. E136 er oppgradert med nye tunneler og med bru over Tresfjorden – og gjort det enklere å komme seg til Ålesund. Sjøl om vi fortsatt venter på bru over Langfjorden, var det et stort framskritt å få to ferjer på Sølsnes-Åfarnes. Og på tampen av tiåret ble det også klart at opprusting av Romsdalen er inne i Nasjonal transportplan (NTP), sjøl om det mangler avsatte penger i statsbudsjettet. Dessverre har Rauma mistet godstoget. Håpet er at det skal være på sporet i løpet av 2020.

Vi skal være glade for at Rauma Energi, som eies 100 prosent av Rauma kommune, har investert 400 millioner kroner i Nye Verma kraftverk. Det gjør at viktige kraftinntekter til kommunen er sikret i flere tiår framover.

Godt nytt år – og godt nytt tiår!

Leder